Tror på raskere økonomisk vekst

Publisert

Banco de España tror på raskere økonomisk vekst enn regjeringen. Onsdag 26. mars la den spanske sentralbanken frem en rapport som tilsier at landets bruttonasjonalprodukt vil øke med 1,2 prosent i år og 1,7 prosent til neste år. Det er mer optimistisk enn tallene som finansminister Luis de Guindos presenterte tidligere i år på henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent. Sentralbankens analyser er i samsvar med EU-kommisjonens beregninger fra februar.

Banco de España begrunner de nye veksttallene med fremgangen på eksportmarkedet. Det legges også vekt på at man nå ser en begynnende økning i etterspørselen hjemme og en forsiktig økt sysselsetting. I følge bankens beregninger vil dagens arbeidsledighet på rundt 26 prosent gå ned til 25 prosent inne utgangen av året og videre ned til 23,8 prosent i 2015.

Tallene vitner om en noe sterkere vekst i økonomien enn det regjeringen til nå har sett for seg. Sentralbanken påpeker imidlertid at resultatet vil avhenge av hvilke endringer Mariano Rajoy kommer til å gjøre i forhold til skatter og avgifter. Statsministeren har for lengst annonsert at regjeringen vil sette ned skattene. Hva man foretar seg her vil i følge sentralbanken kunne føre til en mer moderat økonomisk vekst.

Også Europakommisjonen mener Spania nå er på rett vei og at sysselsettingen vil øke. I sin rapport fra februar hadde kommisjonen omtrent de samme tallene for spansk økonomi som Banco de España, med blant annet 25 prosent ledighet ved utgangen av 2014 og vekst i bruttonasjonalprodukt på 1,7 prosent til neste år.

I følge en studie fra det spanske forskningsinstituttet Instituto de Estudios Fiscales (IEF) publisert tidligere i år forventes det at veksten i spansk økonomi innen tre år vil være tilbake på nivået fra begynnelsen av 2008 – før finanskrisen og sammenbruddet i eiendomsmarkedet. Beregningene tilsier en økning i bruttonasjonalprodukt på rundt 2 prosent i 2016 og nærmere 3 prosent i 2017. I 2019 vil veksten ligge stabilt på rundt 3 prosent.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter