Til kamp mot kriminalisering av streikeretten

Publisert

Spanske fagforeninger varsler demonstrasjoner mot det de kaller en kriminalisering av organisasjons- og streikeretten i landet. Fagforeningene mener at statsminister Mariano Rajoy’s ultrakonservative regjering og påtalemyndighetene bevisst forsøker å spre frykt og frata spanjolene motet til å delta i fredelige forsamlinger, politiske spontanaksjoner og streiker.

Spanske fagforeninger varsler demonstrasjoner mot det de kaller en kriminalisering av  organisasjons- og streikeretten i landet. Fagforeningene mener at statsminister Mariano Rajoy’s ultrakonservative regjering og påtalemyndighetene bevisst forsøker å spre frykt og frata spanjolene motet til å delta i fredelige forsamlinger, politiske spontanaksjoner og streiker.

Med nesten 300 av sine medlemmer for tiden på tiltalebenken for sin deltakelse i ulike demonstrasjonsaksjoner, velger Spanias største fagforeninger nå å sette hardt mot hardt.

Streik er ingen forbrytelse

Som en del av kampanjen planlegges flere møter med påtalemyndigheten og offentlige tjenestemenn. Det er også varslet demonstrasjoner over hele Spania i starten av juli under parolen »Streik er ingen forbrytelse.»

– Avskrekkende dommer som varierer fra bøter til tre år i fengsel, regjeringens nye ordenslov og en fersk arbeidstvistreform som har gjort det billigere og enklere for bedrifter å permittere folk, redusere lønninger og endre ansettelsesforhold er med på å skape en dynamikk der det klare målet er å hindre arbeidere fra å mobilisere seg,» fastslår Cándido Méndez, som leder Union General de Trabajadores (UGT).

Myndighetene sprer frykt

Aktoratet utnytter en lite benyttet paragraf i straffeloven som er ment å hindre arbeidere fra å bli presset til å streike, forteller Ignacio Fernández Toxo, som leder Spanias største fagforening Comisiones Obreras (CC OO). Paragrafen blir benyttet stadig mer for å rettferdiggjøre bøter og fengsling overfor streikende arbeidere.

– De prøver å gjøre eksempler av noen få, og der igjennom spre frykt og fraråde folk fra å delta i fredelige forsamlinger og politiske demonstrasjonsaksjoner. Vi snakker om en grunnleggende rettighet som er nedfelt i den spanske grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Resultatet er skremmende og ingen arbeidere bør risikere å måtte gå i fengsel for å forsvare sine rettigheter, mener fagforeningskjempen.

Saken er av særlig betydning når man tar Spanias nyere historie i betraktning, sier Toxo. Det var ikke så lenge siden at spanske arbeidere manglet friheten til å kreve sine rettigheter som arbeidere, påpeker han.

– Vi trodde vi hadde klart å overkomme denne fasen i Spania. Men det virker som kanskje kampen fortsatt ikke er vunnet.»

Ytringsfriheten truet i Spania

En rapport utgitt av Amnesty International i april 2014 konkluderer med at spanske myndigheter bevisst bruker lovverket og politiet til å kvele protester mot reformer og innsparingstiltak. Amnesty International mener at »fundamentale demokratiske prinsipper står på spill, som ytringsfrihet, samlingsrett og demonstrasjonsrett.» Undersøkelsen legger frem konkrete bevis på usaklige arrestasjoner og bøtelegging, samt grov mishandling av personer som er i politiets varetekt. Regjeringspartiet Partido Popular, som har sittet med makten siden 2011, får usedvanlig sterk kritikk i rapporten for sin unnfallenhet overfor politiets overgrep og lovreformer som kun forverrer situasjonen for borgerne.  

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter