Tegn til stabil vekst i økonomien

Publisert

Den positive trenden i spansk økonomi ser ut til å fortsette. Tall fra tredje kvartal i fjor viste at økonomien etter to år med nedgang var tilbake i vekst med en beskjeden økning i bruttonasjonalprodukt på 0,1 prosent. Foreløpige beregninger viser at utviklingen har fortsatt i samme retning. Tallene for de siste tre månedene i fjor tyder på en ny økning på 0,3 prosent. Flere private finansinstitusjoner og banker har kommet frem til samme resultat. Dersom tallene er riktige vitner det om en økonomiske vekst som ikke har vært tydeligere siden begynnelsen av 2008. Resultatet gjør at regjeringen nå endrer sine prognoser for inneværende år og ser for seg økt sysselsetting allerede i første halvdel av 2014.

For fire måneder siden forespeilte regjeringen økt sysselsetting først i andre halvdel av 2014. Etter å ha sett de positive tallene for utgangen av 2013, endrer de nå prognosene og lover flere jobber og mindre arbeidsledighet allerede i løpet av første halvår. Det skal være snakk om en forsiktig fremgang, men likevel bedre enn tidligere forventet. Regjeringen har sagt at man ved utgangen av 2014 skal være nede i en ledighet på rundt 26 prosent. Dette endres nå til 25 prosent.

De nye resultatene har skapt optimisme hos regjeringen. Finansminister Luis de Guindos (bilde) mener at 2014 vil bli året der det spanske folk får merke at det virkelig går i riktig retning.

Samtidig opplever mange at det er for tidlig å starte feiringen. Avisen El País skriver mandag 13. januar at det i «skyggen av finansministerens analyser» finnes aspekter som gir grunn til bekymring. Landets offentlige gjeld har på to år fått en forholdsmessig økning fra 70 til 93 prosent av bruttonasjonalprodukt, en situasjon som i følge avisen skaper usikkerhet for fremtiden.

At ledigheten ser ut til å gå beskjedent nedover imponere heller ikke alle. Motstandere av regjeringens politikk mener at den nedgangen man nå ser i stor grad skyldes at folk har reist fra Spania og fått seg jobb i andre land, mens andre har mistet motivasjonen og meldt seg ut av systemet. Enkelte er overrasket over den optimismen regjeringen uttrykker med tanke på hvor stor del av befolkningen som for øyeblikket lever i en vanskelig situasjon.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter