Tapte 8,8 milliarder euro på eiendom

Publisert

Sparebanken Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) skal ha tapt over 8,8 milliarder euro på eiendomsspekulasjon alene. Det er konklusjonen til det spanske beredskapsfondet Fondo de Garantía de Depósitos. Banken som ble overtatt av Banco Sabadell i 2011 ble tidlig advart mot sine uforholdsmessige høye investeringer i eiendom, men forsatte likevel å spekulere. Flere i bankens tidligere ledelse står i dag tiltalt for uforsvarlig forvaltning, bedrageri og underslag.

Pengene CAM har tapt på eiendom var først estimert til 7,6 milliarder euro. I nye beregninger har imidlertid Fondo de Garantía de Depósitos kommet frem til at beløpet sannsynligvis er over en milliard høyere (totalt 8.850 millioner euro). Fallet i bolig- og tomteprisene i Spania etter finanskrisen skal være årsaken til at beløpet må justeres. Store deler av bankens verdier er plassert i eiendom, en investering som har blitt betydelige mindre verdt de siste årene. Den spanske stat som tok over styringen av banken i 2011 må dekke tapene fordi Banco Sabadell ved overtagelsen samme år fikk gjort en avtale på at de ikke skulle ha ansvar for tap knyttet til CAMs tidligere disposisjoner.

Finansminister Luis de Guindos har tidligere pekt ut den gamle Alicante-banken som ett av de største pengeslukene etter bankkrisen. De totale tapene staten må dekke vil først materialisere seg senere, men er foreløpig estimert til 15 milliarder euro. Statens resturktureringsfond FROB skal flere ganger ha frarådet CAM å plassere penger i eiendom. Advarslene går angivelig helt tilbake til perioden 2004 til 2006 da banken fremdeles gikk med overskudd og var en av de ledende sparebankene i Spania.

Bankens tidligere ledelse skal ikke ha hørt på rådene fra FROB men fortsatt å plassere penger i eiendom. Ledelsen står i dag tiltalt for å ha drevet en uforsvarlig forvaltning av bankens midler. Flere av dem er også tiltalt for bedrageri og underslag. Medlemmer av ledelsen skal blant annet ha løyet om den finansielle situasjonen og gitt inntrykk av at banken gikk med overskudd da den egentlig gikk med tap. Deretter skal de ha sikret seg store sluttpakker og gunstige pensjonsavtaler før tapene ble kjent. I tillegg skal enorme summer har gått med til diettutgifter og private lån til ansatte og deres familier. Enkelte i ledelsen skal også ha satset millioner av bankens penger på egne prosjekter med kjøp og salg av eiendom i utlandet.

Les også:

Koster staten 15 milliarder euro

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter