«Super-comeback» for spansk næringsliv

Publisert

Dagens Næringsliv skriver om en imponderende økonomisk vekst i Spania som nå sakte men sikkert er på vei ut av den økonomiske krisen. Innkjøpssjefindeksene for industrien i eurosonen viser at Spania er helt på topp. I Spania er indeksen nå på 55,8, det best i EU og det høyeste nivået på 97 måneder.

 

Det er spesielt eksport sektoren i Spania som lenge har opplevd sterk vekst. Som en konsekvens av den økonomiske krisen, med påfølgende svakt nasjonal etterspørsel har mange spanske bedrifter økt foukset på å eksportere sine produkter og tjenester utenfor Spania. Dette har gitt resultater og eksportveksten i Spania er nå den største på 15 år.

 

 

Den spanske økonomien har lenge gått i kraftige kurver. Med sterk vekst etterfulgt av svært svake år med «krise» påfulgt av nye år med kraftig vekst.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter