«Stuepiker» i kamp for verdig lønn

Publisert

Hvert år øker turismen i Spania. Det gir større omsetning for turistnæringen, en sektor som i dag står for rundt 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Alle har imidlertid ikke nytt godt av utviklingen. Mens hotellenes inntekter øker, må de som rengjør hotellrommene jobbe stadig hardere for mindre penger, hovedsaklig kvinner. Nå har flere av dem organisert seg. De kaller seg Las Kellys og kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

I 2013 kom Spania for første gang over 60 millioner utenlandske turister. I fjor var tallet kommet opp i over 75 millioner. Økningen i turismen betyr større omsetning for næringen, i dag beregnet til rundt 125 milliarder euro i året, eller 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Samtidig med at hotellkjedenes inntekter øker, har lønnen til renholdspersonalet mange steder gått dramatisk ned. Det vil si, lik arbeidsmengde, må i dag gjøres på kortere tid enn før. I tillegg gjøres det færre faste ansettelser, mens midlertidige jobber og deltid øker.


Verre etter PPs arbeidsreform

Organisasjonen for rengjøringspersonell ved spanske hoteller, Asociación de Camareras de Pisos (Las Kellys), jobber for å bedre arbeidsvilkårene. De siste årene har lønningene gått ned, mens arbeidsmengden har gått opp. Partido Populars (PP) reform fra 2012 får skylden for den negative utviklingen.

Da nedgangstidene var på sitt verste og arbeidsledigheten lå på over 25 prosent tok PP-regjeringen drastiske skritt for å øke sysselsettingen. Resultatet ble arbeidsreformen som partiet med absolutt flertall i Kongressen trumfet igjennom tross store protester fra opposisjonen og fagforeningene.

Reformen gjorde det mulig for de store hotellkjedene å tjenesteutsette mange funksjoner til underleverandører, jobber som før ble tatt hånd om av hotellenes egne ansatte. Det fikk konsekvenser for de som rengjorde rommene, hovedsaklig kvinner, som kunne sies opp av hotellene for deretter å bli tilbudt ny jobb hos underleverandører – med dårligere arbeidsbetingelser. Resultatet ble usikre arbeidstider, dårligere jobbvilkår og lavere lønn.

Les også: Spanske hoteller mest lønnsomme


1,25 euro per rom

Med arbeidsreformen forsvant også de ansattes lønnsgarantier. Før loven trådte i kraft hadde de hotellansatte nytt godt av en bransjeavtale med minstelønn på rundt 1.200 euro i måneden. I dag er lønnen betydelig lavere – rundt 800 euro, enkelte steder mindre.

Firmaene som ansetter personalet hevder på sin side at de ansatte tjener mindre fordi arbeidstiden er redusert. I realiteten er det den samme jobben som gjøres, men på kortere tid.

Mange steller opptil 20 rom om dagen. I enkelte tilfeller kommer antallet opp i 30 rom. Med dagens lønnsnivå tilsvarer det kun 1,25 euro per rom.


Reduserte rettigheter

En stor del av kvinnene jobber i dag med usikre deltidskontrakter. Foruten å være en bransje preget av sesongarbeid, opplever mange ansatte på daglig basis at de ikke vet når de skal jobbe neste gang. Meldinger på telefonen med spørsmål om man kan komme på jobb dagen etter er vanlig praksis. Det gir lite forutsigbarhet og usikker økonomi.

PPs arbeidsreform fra 2012 hadde til hensikt å øke sysselsettingen. Fem år senere kan Partido Popular vise til vekst i økonomien og lavere ledighet. Samtidig har det blitt mer tjenesteutsetting, mer deltidsarbeid og flere midlertidige ansettelser. I sum betyr det at lønnstagernes rettigheter er redusert og at andelen usikre jobber har økt.


Større arbeidsbelastning

For renholdspersonalet på mange hoteller har reformen gitt en situasjon der det i dag jobbes hardere enn før, for mindre penger. Det betyr ikke bare dårligere inntekt, men øker arbeidsbelastningen i et allerede fysisk krevende yrke.

Ved siden av bedre arbeidsbetingelser, jobber derfor Las Kellys også med å få belastningsskader godkjent som yrkesskader. Dersom ansatte må sykmelde seg på grunn av for eksempel senebetennelser er det per dags dato ikke sikkert at man vil ha krav på sykelønn. Det vil organisasjonen gjøre noe med.


Las Kellys – Organisasjonen for «De som rengjør»

Las Kellys (akronym for en person som rengjør; “la que limpia”) består av kvinner som jobber med rengjøring av hotellrom ved spanske hoteller. Jobben de gjør får gjerne lite oppmerksomhet, men er helt avgjørende for bransjen. Uten rene hotellrom, har hotellene ikke noe produkt å selge.

Organisasjonen ble presentert for publikum i 2016 og er representert over hele Spania, med steder som Barcelona, Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, Lanzarote, Mallorca og Madrid.

Las Kellys har organisert seg og bruker internett til å formidle informasjon, blant annet med en egen nettside (laskellys.org). Organisasjonen er også på Facebook og bruker sosiale medier får å nå ut med sitt budskap. For å bli sett av flere arrangeres det også demonstrasjoner, der det protesteres mot uverdige arbeidsforhold.

En slik demonstrasjon skulle egentlig vært holdt under Volvo Ocean Race i Alicante i oktober. Søknaden om tillatelse til demonstrasjonen ble imidlertid avvist, først av byrådet i provinshovedstaden og senere, etter å ha gått rettens vei, av høyesterett i Valencia. Begrunnelsen var angivelig at sikkerheten rundt markeringen ikke kunne garanteres grunnet arrangeringen av den kjente regattaen.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter