Stillestående spansk økonomi

Publisert

Tallene fra byrået for statistikk INE viser at BNP vokste med knappe 0.3% i oktober sammenliknet med samme perioden året før. Omsetningen i bedriftene gikk ned med 2.8% sammenliknet med 2019 for denne måneden. Oktober 2018 økte omsetningen med 4.8%.

Man må tilbake til 2013 for å finne tilsvarende dårlige tall.

Tallene illustrerer den fastlåste situasjonen som har preget den spanske økonomien i 2019. Spania var etter finanskrisen ofte det landet i Euro-sonen med størst vekst.

Sommeren 2019 så man institusjoner com sentralbanken redusere sine estimater for veksten i økonomien. Banco de España anslår at man ender opp med en vekst på 2% for 2019.

Veksten er i praksis for liten for at land som har sett ekstrem høy arbeidsledighet de siste ti årene. I 2019 har ledigheten ligget på rundt 14% og ved inngangen til 2014 var den over 25%.

Siste fire års politiske situasjon har ført til en stagnasjon i økonomien. Det har nå passert fire år siden landet fikk ett nytt statsbudsjett. Det har ført til en merkbar nedgang i både offentlige og private investeringer.

Man må tilbake til 2013 for å finne tilsvarende dårlige tall.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter