Statsunderskuddet femdoblet siden 2008

0
94

Det spanske statsunderskuddet lå på 6,79 % av bruttonasjonalprodukt, eller 71.524 millioner euro, ved utgangen av november 2009. Det mer enn fem ganger så mye som på samme tid i 2008, da underskuddet lå på 13.967 millioner euro, ifølge statssekretær for finans, Carlos Ocaña.

Økte statsutgifter i forbindelse med tiltak for å redusere effekten av den økonomiske lavkonjunkturen er hovedårsaken til det økte underskuddet. Den spanske staten hadde 168.718 millioner euro i utgifter i årets første elleve måneder. Det er 21,5 % mer enn i fjor. Inntektene i samme periode var 97.194 millioner euro. Det er 22,2 % mindre enn i fjor.

Det spanske statsunderskuddet lå på 6,79 % av bruttonasjonalprodukt, eller 71.524 millioner euro, ved utgangen av november 2009. Det mer enn fem ganger så mye som på samme tid i 2008, da underskuddet lå på 13.967 millioner euro, ifølge statssekretær for finans, Carlos Ocaña.

Økte statsutgifter i forbindelse med tiltak for å redusere effekten av den økonomiske lavkonjunkturen er hovedårsaken til det økte underskuddet. Den spanske staten hadde 168.718 millioner euro i utgifter i årets første elleve måneder. Det er 21,5 % mer enn i fjor. Inntektene i samme periode var 97.194 millioner euro. Det er 22,2 % mindre enn i fjor.