Spanske finansinstitusjoner er trygge

Publisert

Finansminister Pedro Solbes benyttet taletiden under Sparebankenes Forum i Madrid til å forsikre om at ingen finansinstitusjoner i Spania befinner seg i noen risikosone, slik de til dels gjør i flere andre europeiske land.

Finansminister Pedro Solbes benyttet taletiden under Sparebankenes Forum i Madrid til å forsikre om at ingen finansinstitusjoner i Spania befinner seg i noen risikosone, slik de til dels gjør i flere andre europeiske land.

Solbes understreket at Spania har et velutviklet finanssystem som fungerer godt når det gjelder å forebygge økonomiske kriser. Og at regjeringen har foretatt ekstraordinære forebehold for å unngå at spanske banker skal havne i ”ekstreme” situasjoner, som så mange utenlandske banker har gjort.

Finansministeren sa opprettelsen av det statlige utlånsfondet, og økningen av garantien for bankinnskudd til 100.000 euro, var to gode eksempler på hvordan det spanske finanssystemet håndterer potensielle problemer.

Ellers påpekte han at soliditeten i det spanske systemet er et resultat av mange år med målrettet arbeid, og at Banco de Españas rolle som et overordnet kontrollorgan har vært uvurderlig i denne prosessen.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter