Spanske boliglån kan bli dyrere

Publisert

Spanske banker gir flere boliglån enn på lenge. I mars i år var antallet over tjue prosent høyere en på samme tid i fjor. Samtidig forventes det at lånene i fremtiden vil bli dyrere. At bankene i kjølvannet av nedgangstidene har fått innskrenket avtalefriheten etter utallige søksmål, er en av årsakene som nevnes. Når banken må endre lånebetingelsene i favør kunden, er svaret å gjøre lånene dyrere.

At bankene er pålagt å endre sine klausuler vil kunne gi dyrere lån gjennom blant annet renteøkning og økte kommisjoner. En av rettssakene spanske banker har tapt de siste årene gjelder det såkalte «gulvet» på flytende boligrenter (at renten på lånet ikke kan gå under en viss grense, fastsatt av banken, selv om markedsrenten fortsetter nedover). Spansk høyesterett erklærte allerede i 2013 at slike klausuler var ugyldige, en avgjørelse som kom etter at EU-domstolen hadde antydet det samme.

Den spanske sentralbanken Banco de España har etter dommen fra høyesterett estimert at bankene må tilbakebetale rundt 4 milliarder euro til sine kunder. I tillegg kommer andre søksmål mot finanssektoren, der kundene anses for å ha blitt ført bak lyset.

Les også: Storbank dømt: Småsparere får pengene tilbake

EU-domstolen har slått fast at spansk lov på flere punkter må settes til side, fordi den bryter med EUs egne lover om forbrukervern. I motsetning til tidligere skal et boliglån i dag anses som et forbrukerprodukt. Det betyr at lovgivningen som beskytter forbrukerens rettigheter skal gjelde for alle lånetakere av boliglån, gå foran bankenes avtalefrihet og stramme inn på reglene for innkreving av lån.

Også andre faktorer kan i fremtiden føre til dyrere boliglån. I følge ekspertuttalelser på den internettbaserte eiendomsportalen Pisos.com vil blant annet referanserenten for det europeiske pengemarkedet Euribor være av betydning, en rente som de fleste spanske boliglån styres etter.

Les også: Euribor på historisk bunnivå

Euribor-renten har lenge vært lav men er ventet å stige i løpet av 2017, noe som vil påvirke bankenes rentefastsettelse. Foreløpig er utslagene små, men enkelte banker har allerede økt enkelte rentesatser.

Mindre konkurranse på markedet er også en faktor ekspertene mener kan føre til at lånene blir dyrere. Før nedgangstidene var antallet banker i Spania høyere enn i dag. Oppkjøp av mindre banker, sammenslåinger og nedleggelser har gjort at markedet i dag preges av færre og større banker.

Mindre konkurranse betyr mindre press på bankene om å gjøre seg attraktive for kundene, noe som igjen kan føre til dyrere lån.

At bankene ønsker høyere kommisjoner på lånene nevnes også som en fordyrende faktor. Samtidig ser man at enkelte banker kutter slike gebyr og andeler. Her nevnes storbanken Bankia, som har droppet kommisjon på boliglån hos sine kunder.

De fleste vil i dag ha lån med fast rente. På sikt vil dette også kunne gi dyrere lån. Flere banker har allerede begynt å sett opp fastrenten, blant annet Ibercaja, Deutsche Bank, Liberbank og Banco Caixa Geral.

Spanske banker gir i dag flere boliglån enn på lenge. Tall fra det spanske statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) for mars i år viste at antallet var 20,2 prosent høyere sammneliknet med samme måned i fjor.

Les også: Spanske banker gir flere boliglån

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter