Spansk økonomi vokser fire ganger så mye som EU-gjennomsnittet

Publisert

Den økonomiske veksten i Spania i årets første kvartal var fire ganger høyere enn gjennomsnittet for EU-landene. En gjennomgang av landets bruttonasjonalprodukt mellom januar og mars fra statistikkbyrået INE viser en økning på 4,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

Ifølge INE-rapporten steg Spanias BNP mellom januar og mars med 4,2 prosent, 0,4 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor. Veksten for siste kvartal 2022 er også oppjustert fra 0,5 til 0,6 prosent.

Spanias BNP er nå tilbake på samme nivå som før pandemien, takket være styrken i det utenlandske markedet, særlig turisme og eksport av andre tjenester, samt dynamiske investeringsaktiviteter i næringslivet. Til tross for tidligere påstander om “stagnasjon” og “tilbakegang” fra Partido Populars kandidat Alberto Núñez Feijóo, leder Spanias økonomi nå veksten i Europa, mens Tyskland har havnet i en teknisk resesjon, skriver avisen El País.

Veksten i Spania er drevet av to hovedfaktorer. For det første det sterke arbeidsmarkedet, som fremmer familiens forbruk til tross for tap av kjøpekraft på grunn av tidligere høy inflasjon og konsekvensene av Den europeiske sentralbankens (ESB) renteøkninger. For det andre den fallende inflasjonen, som forbedrer konkurranseevnen til landets bedrifter gjennom reduserte kostnader generelt og spesielt gjennom reduserte energikostnader.

BNP-veksten i første kvartal sammenlignet med siste kvartal i 2022 er den høyeste siden 2022. Spanias økonomi er nå tilbake på nivået før pandemien. Dette var den eneste gjenværende indikatoren på oppgangen, ifølge en pressemelding fra det spanske finansdepartementet.

Både spanske og europeiske institusjoner sies å være sikre på at Spania vil fortsette å lede an i veksten i EU i 2023, med en forventet vekst på 2,3 %, og i 2024 og 2025, med forventede tall nær 2 % for begge årene. Til tross for de positive tallene konstaterer INE at husholdningenes forbruk gikk ned med 1,3 prosent fra siste kvartal 2022 til første kvartal 2023.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter