Spansk økonomi i raskere vekst

Publisert

Spansk økonomi fortsetter den positive trenden med en vekst på 1,0 prosent i andre kvartal. Det fremgår av foreløpige beregninger fra landets sentralbank. Økningen er større sammenliknet med forrige kvartals 0,9 prosent og innebærer en årlig vekst på over tre prosent. Økonomien er dermed i raskere vekst enn tidligere, et tempo som også gjenspeiles innen sysselsettingen. De nye tallene gjør at Banco de España nå justerer opp sine prognoser for 2015 med tre desimaler til en økning i bruttonasjonalprodukt på 3,1 prosent.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter