Spansk økonomi i fortsatt vekst

Publisert

Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 0,5 prosent i juli, august og september. Det viser ferske tall fra den spanske sentralbanken. Økningen er noe lavere enn i forrige kvartal (0,6 prosent), men anses likevel som et tegn på stabilitet i økonomien tross utfordringer i EU.

Spansk økonomi har vært i kontinuerlig vekst siden andre halvdel av 2013 etter to år med økonomisk nedgang. Tallene for juli, august og september i år er ikke endelige, men de foreløpige beregningene til Banco de España vitner om at den positive trenden fortsetter. I løpet av sommermånedene har sysselsettingen også økt med over 150.000 nye jobber, det beste resultatet for denne perioden siden starten på finanskrisen i 2008. I følge arbeidsmarkedsundersøkelsen til det spanske statistikkbyrået (INE) er landets arbeidsledighet for første gang siden krisen nede i under 24 prosent.

Fremgangen i Spania kommer tross stagnasjon i EUs økonomi. I første kvartal i år hadde EU-landene til sammen en vekst på 0,7 prosent og unionen ble erklært ute av resesjon. Ny nedgang på 0,2 prosent i andre kvartal har imidlertid skapt ny tvil om fremgangen. Tilbakegangen skyldtes negative tall for blant annet Tyskland, Frankrike og Italia.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter