Spansk banksektor tilbake i pluss

Publisert

Banker og finansinstitusjoner som opererer i Spania er samlet sett tilbake i pluss. Det opplyser den spanske bankforeningen Asociación Española de Banca (AEB). I følge foreningens president Miguel Martín gikk den spanske banksektoren fra et underskudd på 2,8 milliarder euro i 2012 til et overskudd på 7,2 milliarder i 2013. En «nødvendig» økning av bankenes priser og gebyrer for å overkomme en «eksepsjonell gjeldssanering» skal være hovedårsaken til det positive resultatet.

Spania har tidligere fått skryt av både EU og Det internasjonale pengefondet for sin håndtering av bankkrisen med omstrukturering og gjeldssanering av landets banker. Resultatet som nå presenteres regnes som et produkt av denne prosessen. Økning av bankenes gebyrer er i følge landets bankforening AEB en avgjørende årsak til overskuddet på 7 milliarder 274 millioner euro. Samtidig skal gjelden hos både husstander og firmaer i Spania være redusert.

Den private gjelden har lenge vært regnet som et stort problem for spansk økonomi. Bankenes samlede kredit skal nå ha gått ned med 7,1 prosent fra 2012, samtidig som innskuddene er økt med 1,3 prosent.

De sterke finansinstitusjonene i Spania som ikke har trengt redningspakker berømmes av AEB og regnes som en hovedårsak til at banksektoren igjen er på fote. Såkalt «friske» banker skal ifjor ha bidratt med over 16,1 milliarder euro til omstrukturering av banker.

 

Bankkrisen

Etter finanskrisen og sammenbruddet i boligmarkedet er spanske banker blitt tilført flere titals milliarder euro fra det offentlige. Siden 2007 har staten måttet gripe inn overfor til sammen åtte spanske sparebanker (Caja Castilla La Mancha, Cajasur, CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco, Banco de Valencia og Bankia). I 2012 kom bankhjelpen fra EU der ytterligere 41,3 milliarder euro ble skutt inn. Mange spanjoler har som følge av krisen endt opp med boliglån som er langt høyere enn verdien på boligen de i sin tid kjøpte. Tusenvis er blitt gjeldsofre og har fått boligen overdratt til banken. Situasjonen forverres av den høye arbeidsledigheten som fra våren 2007 til våren 2013 gikk fra 7,9 til 27,1 prosent.

Mye av årsaken til at det gikk så galt med banksektoren i Spania skal ha vært at mange banker ikke var forberedt på et eventuelt fall i markedet. Sjansespill, dårlig styring, skyhøye pensjoner, tvilsomme utbetalinger, bedrageri og underslag er stikkord som går igjen. Ledelsen i de fleste bankene er i dag skiftet ut og en rekke personer står tiltalt i forskjellige rettssaker beskyldt for uaktsom styring og uforsvarlig forvaltning av folks sparepenger. Forholdet sees i sammenheng med politisk korrupsjon. I 2009 skal så mange som en tredjedel av styremedlemmene i landets finansinstitusjoner ha kommet fra forskjellige politiske partier. Ordførere, kommunepolitikere og regionspolitikere har sittet i ledende posisjoner. Tidligere undersøkelser viser at hele åtte av landets ti største sparebanker hadde sjefer som kom fra politikken. Etter krisen og restruktureringen av banksektoren har man ønsket å begrense blandingen av politiske verv og bankledelse ved å innføre et tak på 25 prosent politisk representasjon i styrene.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter