Spanjolene arbeider mer men produserer mindre mye mindre enn resten av Europa

Publisert

Arbeidstidsforkortelsen som den spanske regjeringen vurderer å innføre, kan ytterligere skade den lave produktiviteten i Spania. Mens resten av Europa ser økt produktivitet har spanjolene stått stagnert i årevis og ligger langt unna andre land.

Arbeidstakere i Spania jobber flere timer, men produserer mye mindre enn i resten av verden, viser nye tall.

I perioden 2014 til 2022 økte produksjonen i Spania med bare 0,9 %, en tredjedel av veksten i resten av Europa, ifølge Eurostat.

I fjor utgjorde det nominelle bruttonasjonalproduktet (BNP) per arbeidstime i Spania 76 % av verdien i eurosonen og bare 63 % av verdien i Tyskland, et gap på 13 %, identisk med det som eksisterte i 2000, ifølge en studie nylig publisert av Caixabank Research.

Forfremmelser som vennetjenester og dårlig utdanning
Men Spanias “svake” produktivitet skyldes ikke arbeidstiden. OECD påpekte at det skyldes “feilallokering” av produksjonen, som for eksempel manglende utnyttelse av arbeidstakernes talenter, valg av feil personer til lederstillinger, lave investeringer i opplæring og utilstrekkelige utgifter til utdanning.

Irland leder an

Tallene er også dystre ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som publiserte sin siste statistikk i forrige uke. Av de 37 landene som utgjør OECD, og av de mest utviklede regionene, ligger 19 foran Spania. Irland leder an, med mer enn dobbelt så høy andel som i Spania, etterfulgt av Luxembourg og Norge. Spania ligger også under OECD-gjennomsnittet, som inkluderer vekstland som Colombia, Mexico, Sør-Afrika og Costa Rica.

OECD er bekymret over Spanias nedgang og advarte regjeringen i en rapport i forrige uke om at dersom det ikke gjøres en “kraftig innsats” for å øke produksjonen, vil mulighetene for å oppnå større økonomisk og sosial fremgang bli “sterkt begrenset”.
Utfordring med redusert arbeidstid

Spania står nå overfor en enda vanskeligere utfordring: å øke produktiviteten med redusert arbeidstid. Regjeringens forslag går ut på å produsere mer, men med en arbeidsuke på 37,5 timer i stedet for dagens 40 timer. Det kan imidlertid bli en alvorlig belastning for handels-, hotell- og serveringsbransjen, advarer Marcel Jansen, økonom i Fedea. “Vi må regulere det som haster, og ikke bare det som er politisk beleilig”, sa han.

UGTs visegeneralsekretær for fagforeningspolitikk, Fernando Luján, forsvarte imidlertid en reduksjon av arbeidstiden og sa at alle eksperimentene som er gjennomført har gitt svært gode resultater.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter