Spanias utenlandsgjeld er den laveste på nesten 20 år

Publisert

I løpet av de siste tre årene har Spania klart å redusere utenlandsgjelden med nesten 200 milliarder euro, noe som i dag tilsvarer 53 % av bruttonasjonalproduktet, det laveste nivået siden mars 2006.

Tall fra Banco de España viser at mellom 2011 og 2015 tilsvarte utenlandsgjelden 100 % av BNP, noe som gjorde Spania spesielt sårbart for eksterne sjokk. I dag er gjeldsgraden på samme nivå som i Portugal (53,8 %), Italia (46,5 %) og Frankrike (43,3 %).

Avisen El País siterer Manuel Hidalgo, professor og økonom ved EsadeEcPol. Han sier at de kontinuerlige overskuddene på driftsbalansen etter pandemien er hovedårsaken til nedgangen. I 2023 nådde overskuddet 38 milliarder euro, takket være sterke eksportinntekter og reduserte importkostnader, særlig for energi. Redusert forbruk i husholdninger og bedrifter har også ført til lavere import.

Selv om gjeldsgraden fortsatt ligger over det europeiske referansenivået på 17 %, forventer både eksperter og EU-kommisjonen at Spania vil fortsette å redusere sin utenlandsgjeld i årene som kommer. Faktorer som et stabilt overskudd på driftsbalansen og støtte fra EU-midler forventes å forsterke denne trenden.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter