Spanias økonomi vokser: Hvorfor slår landet sine europeiske konkurrenter?

Publisert

Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP), som er et mål på verdiskapningen gjennom produksjon av varer og tjenester, økte med 0,6 % i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før.

Ifølge endelige tall fra det nasjonale statistikkinstituttet (INE) som ble offentliggjort tirsdag, økte Spanias økonomiske produksjon i fjerde kvartal med 2,0 % sammenlignet med samme kvartal året før, mens den årlige veksten var på 1,9 % i tredje kvartal.

De siste tallene fra INE bekrefter en foreløpig rapport som ble offentliggjort i januar.

“Vi hadde tidligere sett tegn til at veksten var i ferd med å ta seg opp etter hvert som flere myke indikatorer (for eksempel forretningssentimentet) bedret seg mot slutten av 2023 – men denne veksten overgår langt forventningene. BNP var mye høyere enn markedets forventninger på 0,2 % på kvartalsbasis”, skrev analytikerne i ING etter den foreløpige rapporten.

ING fremhevet også at BNP-rapporten var gjennomgående positiv.

“Etter en betydelig vekst i tredje kvartal, som brakte husholdningenes forbruk tilbake til nivået før pandemien, fortsetter det å drive den økonomiske veksten i fjerde kvartal. Med en inflasjon som er lavere enn lønnsveksten, øker den reelle kjøpekraften igjen, noe som stimulerer forbruket.”

Hva ligger bak Spanias økonomiske oppsving?

Spanias investeringer økte også i fjerde kvartal i fjor, til tross for motvinden fra høyere renter.

Samtidig fortsetter investeringene i miljø og digitalisering – og den fortsatte utrullingen av NGEU-fond – å støtte opp om næringslivsinvesteringene i Spania.

ING trekker også frem den sterke veksten i etterspørselen etter boliger, noe som har satt fart på boliginvesteringene.

“Den sterke veksten i boligetterspørselen fortsetter å overgå veksten i boligtilbudet. Til slutt økte også de offentlige utgiftene, og netto handelsbalanse ble forbedret. Ser vi nærmere på de enkelte sektorene, viste rentesensitive sektorer som industri og bygg- og anleggssektoren en sterk vekst i fjerde kvartal, mot forventningene”, legger ING-analytikerne til.

Hvorfor gjør Spania det bedre enn sine europeiske konkurrenter?

ING skriver i et notat at Spania gjør det bedre enn sine europeiske konkurrenter, som for eksempel Tyskland, ettersom Tysklands økonomi er mer avhengig av produksjon og mer påvirket av den globale økonomiske nedgangen.

En sterkere økonomisk dynamikk i Spania kan imidlertid øke inflasjonen i landet og forhindre at den spanske inflasjonen faller tilbake til målet på 2 % i år.

I februar falt imidlertid inflasjonen til 2,8 % fra 3,4 % i januar. HKPI falt også til 2,9 % fra 3,5 % måneden før.

“Nedgangen skyldtes hovedsakelig en nedkjøling av strømprisene og en stabilisering av matvareinflasjonen etter kraftige prisøkninger i februar i fjor. Høyere drivstoffpriser bidro likevel til et visst press oppover på den samlede inflasjonen.

“Kjerneinflasjonen, eksklusive matvarer og energi, falt også til 3,4 % fra 3,6 % i januar. Den ytterligere nedgangen i den spanske kjerneinflasjonen i februar er gode nyheter for ESB, ettersom det viser at det underliggende prispresset fortsatte å avta i februar”, skrev ING i slutten av forrige måned.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter