Spania vil henge etter resten av Europa økonomisk

Publisert

Spania vil streve mer enn mange andre EU land med å hente seg inn igjen økonomisk fra de skadene Corona-viruset har påført økonomien.

Pengefondet, IMF, anslår at man i Spania i 2021 vil få et budsjettunderskudd tilsvarende 6.7% av BNP. Til sammenlikning estimerer man et snittet for Euro-sonen blir 3.6%.

Den spanske sentralbanken, Banco de España regner med at den spanske økonomien krymper med opptil 13% dette året. Før Corona-krisen lå Spania enn til vekst på 1.6% i følge IMF.

Allerede før Corona-krisen hadde Spania store utfordringer med den offentlige gjelder. I tillegg har landet en eldre befolkning enn resten av EU og en noe rigid struktur for arbeidsliv og nærings.

I tillegg har EU gjort mindre ekstra-kapital tilgjengelig enn f.eks. USA.

Høy gjeldsgrad allerede før Corona-krisen

Dette er faktorene som gjør at mange økonomier i Spania er ekstra bekymret. Landet drar med seg et stort offentlig underskudd akkumulert over mange år med lite økonomisk disiplin allerede før finanskrisen. Dette var årtier preget av optimisme, korrupsjon og en generelt dårlig offentlig forvaltning. Så kom finanskrisen i 2008 og en viss moderasjon av pengebruken tvang seg frem. Sakte men sikkert hadde spanjolene redusert den offentlige gjelden noe så man kom under maks-grensen for gjeld i forhold til BNP for Euro-sonen.

Turistsektoren vil dra ned BNP

Etter finanskrisen vokste turistsektoren i Spania. Denne suksessene kan nå gjøre at økonomien vil sagge ytterligere. Før finanskrisen utgjorde sektoren rundt 10% av den totale økonomien. Spanias popularitet blant turister økte og med det økte også den økonomiske bidraget fra sektoren til 12%.

Spanske hoteller, restauranter og resten av næringslivet knyttet til turist-sektoren vil åpenbart ikke ha dem omsette for like mye i 2020 som året før. I og med at sektoren nå utgjør mer av total-økonomien enn før vil den bidra til å dra Spanias brutto nasjonalprodukt ned.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter