Spania ute av resesjon

Publisert

Markedet reagerte positivt på tallene fra den spanske sentralbanken. Markedene har sendt spanske aksjer nedover siste dagene grunnet usikkerhetene knyttet til situasjonen i Hellas. Høy arbeidsledighet ventes uansett å fortsette å holde tilbake veksten i den Spanske økonomien en stund til. Økonomiske indikatorer har i Spania pekt oppover siste tiden, industriproduksjonen har økt og tjenestesektoren har økt sin aktivitet.

Aktiviteten øker

Markedet reagerte positivt på tallene fra den spanske sentralbanken. Markedene har sendt spanske aksjer nedover siste dagene grunnet usikkerhetene knyttet til situasjonen i Hellas. Høy arbeidsledighet ventes uansett å fortsette å holde tilbake veksten i den Spanske økonomien en stund til. Økonomiske indikatorer har i Spania pekt oppover siste tiden, industriproduksjonen har økt og tjenestesektoren har økt sin aktivitet.

Aktiviteten øker
Den spanske økonomien krympet med 1,3% siste året. For 2010 estimerer regjeringen vekst i årets alle fire kvartaler, men at året likevel avsluttes med 0.3% mindre aktivitet. Den spanske sentralbanken er en smule mer negativ, den estimerer at økonomien skal krympe med 0.4%.

Sentralbankens estimater pleier å være i linje med regjeringens offisielle tall for BNP (Brutto nasjonalprodukt) som publiseres 12. mai. Veksten på 0,1% for det første kvartalet er i linje med regjeringens estimat om at Spania vil være ute av teknisk resesjon og ha økonomisk vekst fra og med første kvartal 2010.

Dette er svært gode nyheter for statsminister Zapatero, som for kort tid tilbake måtte forsvare seg mot rykter om at Spania var i ferd med å havne i samme situasjon som Hellas og dermed var avhengig av bistand fra EU for å unngå økonomisk kollaps. Dette til tross for at finansminister Elena Salgado i slutten av april konstaterte at Spania ikke har problemer med å betjene statsgjelden.

Les også:

30.04.2010: Har kontroll på gjelden

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter