Spania i større vekst enn Tyskland

Publisert

Veksten i spansk økonomi er for øyeblikket større enn for den ledende EU-økonomien Tyskland. Mens Spania hadde vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,6 prosent i andre kvartal, gikk tysk økonomi tilbake med -0,2 prosent. Nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at Spania også ligger over gjennomsnittet for alle medlemslandene i unionen.

Mens den økonomiske veksten i Eurosonen har stagnert i andre kvartal i år går kurven stadig oppover for spansk økonomi. Allerede i 2013 mente økonomiske eksperter at Spania var det nye landet å investere i. Etter mer enn to år med nedgangstider kom overgangen til vekst i tredje kvartal i fjor med en beskjeden økning i bruttonasjonalprodukt på 0,1 prosent. Etter det har pilen pekt oppover med gradvis større vekst.

I siste kvartal i år hadde Spania en vekst på 0,6 prosent, det høyeste tallet så langt. Til sammenlikning lå gjennomsnittet for EUs 28 medlemsstater på 0,2 prosent.

Bare de fire EU-landene Latvia, Ungarn, Storbritannia og Litauen kan vise til høyere økning enn Spania i andre kvartal, med henholdsvis 1,0 prosent, 0,8 prosent, 0,7 prosent og 0,7 prosent. Samtidig opplever de to store EU-landene Tyskland og Frankrike begge stagnasjon i økonomien, tysk økonomi med en nedgang på – 0,2 prosent og fransk økonomi med 0,0 prosent. Veksten i spansk økonomi ligger dobbelt så høyt som gjennomsnittet for Eurosonen, av Eurostat beregnet til 0,0 prosent.

Les også: Nytt kvartal med økonomisk vekst

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter