Spania er på klagetoppen

Publisert

OSLO: Useriøse timeshare-opplegg og ferieklubber i Spania er blant det som nordmenn klager aller mest på. Forbruker Europa, som mottar henvendelsene, kan fortelle om en økning i antall klager fra nordmenn som er på ferie i utlandet.

OSLO: Useriøse timeshare-opplegg og ferieklubber i Spania er blant det som nordmenn klager aller mest på. Forbruker Europa, som mottar henvendelsene, kan fortelle om en økning i antall klager fra nordmenn som er på ferie i utlandet.

Det er ikke bare time-sharekontrakter nordmenn klager over etter et opphold i Spania. Det klages også på dårlige hoteller og varer som er bestilt på nettet, som enten er ubrukelige eller som ikke kommer.  Mens Spania ligger øverst på klagetoppen, mens nordmenn klager deretter mest på ferier eller kjøpt av varer og tjenester i og fra Sverige og Tyskland.

Etter første halvår i år har Forbruker Europa mottatt over 1 000 henvendelser. I takt med økt reiseaktivitet øker også antall klager naturligvis.
– Hver uke får vi klager fra misfornøyde nordmenn som har inngått medlemskap i såkalt ferieklubb eller at de har blitt med og kjøpt andeler i time-share, opplyser advokat og daglig leder i Forbruker Europa, Ragnar Wiik til NRK.

Høyt prioritert
Ragnar Wiik forteller at mange havner i en dypt ulykkelig situasjon eter inngåelse av timeshare-kontrakter. Enkelte nordmenn har undertegnet avtaler som fører til at de må betale 10. 000 kroner i året i en 20 årsperiode. Ca. 30 prosent av alle klagene som Forbruker Europa mottar går på ferieklubber og time-shareleiligheter i Spania.

Spesielt disse klagene er høyt prioritert av Forbruker Europa. Det ble i fjor kjørt en egen kampanje i samarbeid med HSH som var rettet mot de feriereisende. Kampanjen innholdt tips og advarsler. Det er blitt opprettet profiler på Facebook og Twitter for å være tilstede der ting skjer.

Forbruker Europa ble opprettet for snaut seks år siden. Totalt ble det innenfor nettverket behandlet 71. 000 saker i fjor, som er en solid økning. I oppstartsåret 2005 ble det behandlet 43. 000 saker. Det er verdt å notere seg at antall klager fra utenlandske forbrukere rettet mot Norge økte dramatisk med 78 prosent fra 2009 til 2010.

Søsterkontoret kobles inn
Det klages nest mest på flyselskaper og leie av bil. Import av biler fra Tyskland til Norge er også en klagegjenganger. Når en sak mot et utenlandsk selskap ikke kan løses fra norsk side, så blir saken delt med søsterkontoret i det aktuelle landet.

Forbruker Europa har som mål å hjelpe og informere forbrukere som kjøper varer og tjenester over landegrensene innenfor Europa. Det er EU-kommisjonen og EFTAs medlemsland som finansierer nettverket, som består av 29 europeiske land.
– Hvis sakene ikke kan løses går de til en klagenemnd, opplyser advokat Ragnar Wiik hos Forbruker Europa.

Av Jon Henriksen
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter