13.4 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.8 C
Las Palmas de Gran Canaria

S&P: Spania mer kredittverdig

Det anerkjente ratingbyrået Standard & Poor´s mener Spania er blitt mer kredittverdig. Økt tiltro til landets betalingsevne gjør at selskapet setter opp scoren for kredittverdighet til BBB+ og øker prognosene for økonomisk vekst de to neste årene med et halvt prosentpoeng. I følge byrået har reformene som er gjort siden 2010 styrket Spanias konkurranseevne både innen eksport og i servicenæringen og generelt bedret landets finansieringsbetingelser.

Forrige gang Standard & Poor´s (S&P) oppjusterte Spanias kredittrating var i mai 2014. Økonomien ble da vurdert til scoren BBB som betyr tilfredsstillende sikkert for investeringer, men med vedvarende risiko for tilbakefall. Det siste året har den økonomiske veksten fortsatt. Byrået vurderer nå økonomien som mer stabil og oppjusterer scoren til BBB+. Samtidig settes prognosene for veksten de neste to årene opp fra 2,2 prosent til 2,7 prosent.

S&P mener enkelte faktorer som har skapt vekst for Spania de siste årene ikke lenger vil ha den samme effekten og nevner spesielt skattereformen og fallet i oljeprisen. Andre faktorer vurderes imidlertid fortsatt som virksomme slik som arbeidsreformen og andre strukturelle reformer. Den økonomiske veksten i perioden 20015 til 2017 er derfor gitt en høyere prognose enn hos andre land i Europa, skriver avisen El País.

Relaterte saker

- Advertisement -