Slutt på skyhøye roaming-priser

Publisert

Europaparlamentet har vedtatt regler som skal gjøre endelig slutt på overprising for dataroaming i EU. Til nå har mobilbrukere på reise i Europa risikert skyhøye regninger for telefonsamtaler, SMS og enkle Internett-søk. Medlemslandene har lenge ønsket å få slutt på praksisen, men har grunnet uenighet om reglene ikke fått på plass en avtale før nå. Tirsdag 27. oktober ble imidlertid vedtaket gjort, regler som også vil gjelde for Norge og de andre EFTA-landene. Fra og med 15. juni 2017 vil det være forbudt for teleselskapene å ta seg ekstra betalt for tjenesten.

Teleselskapene har i flere år utnyttet roaming-markedet til å tjene store penger. Det har gjort at mobilbrukere på reise i Europa har risikert skyhøye regninger for telefonsamtaler, SMS og enkle Internett-søk. Med de nye reglene vil dette bli endret. Avtalen som er vedtatt innebærer i første omgang en overgangsperiode der mobiloperatørene vil ha anledning til å fortsette med begrensede tillegg i prisen. Fra og med 15. juni 2017 vil det imidlertid være forbudt for teleselskapene å ta seg ekstra betalt for tjenesten.

I tillegg til de nye reglene for data-roaming vedtok EU-parlamentet også regler for behandling av datatrafikk på Internett. Her var det lagt frem et forslag etter modell fra USA om såkalt «nett-nøytralitet», noe som betyr at nettoperatørene ikke skal kunne gi bestemte typer data forrang på nettet, men at all datatrafikk skal behandles likt og gå like fort. I denne delen av avtalen skal det imidlertid være gjort visse unntak. Internett-operatørene skal fremdeles ha rett til å gi forrang til visse nett-tilbud der det er anses som viktig eller hensiktsmessig, forutsatt at det ikke forstyrrer den generelle trafikken på nettet.

Roaming
Dataroaming gjør det mulig for reisende å bruke nettbrett og mobiltelefon i utlandet ved at man automatisk knyttets opp mot et annet nettverk når man befinner seg utenfor dekningsområdet til egen operatørs nettverk. Teleselskapene har lenge benyttet seg av dette markedet til å ta seg ekstra godt betalt for telefonsamtaler, SMS og bruk av Internett. Begrunnelsen for betalingen har vært at det koster penger å drive og vedlikeholde nettverkene som gjør roamingen mulig.
Foruten hensynet til forbrukerne er fjerningen av ekstrabetalingen for dataroaming i EU ventet å stimulere entreprenørskap og handel mellom landene. Loven vil gjennom EØS-avtalen også gjelde for Norge og de andre EFTA-landene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter