Skattelette koster 6 milliarder euro

Publisert

Regjeringspartiet Partido Populars ønske om å komme tilbake til kjernepolitikken med lavere skatter og avgifter vil redusere statens inntekter med rundt seks milliarder euro de neste to årene. I tillegg er Spanias samlede gjeld tredoblet på seks år og har for første gang kommet over 1000 milliarder euro, et beløp som er på høyde med landets bruttonasjonalprodukt. Målet med den reduserte inntektsskatten er å stimulere til økt privat forbruk og private investeringer som igjen skal bidra til økt økonomisk vekst.

I følge tall fra det spanske finansdepartementet vil lavere inntektsskatt i 2015 og 2016 redusere statens inntekter med over seks milliarder euro. Fordi skattesatsene delvis bestemmes i den enkelte region vil politiske avgjørelser som tas på lokalt nivå kunne påvirke det endelige beløpet.

Skattelettelsene er en del av PPs kjernepolitikk og er ment å stimulere det private forbruket og private investeringer, noe som igjen skal gi økt økonomisk vekst. I følge finansdepartementet er beregningene overens med regjeringens plan for økonomisk stabilitet og avtalen med EU om reduksjon av landets offentlige underskudd.

Samtidig som regjeringen planlegger skattereformen viser nye beregninger at landets offentlige gjeld har økt betraktelig. Avisen El País refererer til tall fra landets sentralbank (Banco de España) der det fremgår at statsgjelden nesten er tredoblet siden starten på finanskrisen.

Ved utgangen av 2007 var gjelden på rundt 380 milliarder euro. I juni i år var den kommet over den historiske terskelen på 1000 milliarder euro. I mellomtiden har landet vært igjennom to perioder med økonomisk resesjon, arbeidsledigheten har gått fra 8 prosent til 25 prosent og regjeringen har tatt imot et EU-lån til spanske banker på over 40 milliarder euro. I slutten av 2007 tilsvarte gjelden rundt 36 prosent av bruttonasjonalprodukt. I dag er den oppe i 100 prosent.

Regjeringen må hvert år sette av mer penger i budsjettet til å betale renter på gjeld. Samtidig har rentenivået gått betraktelig ned fordi risikoen knyttet til spanske obligasjoner ikke lenger er like høy som før. Snuoperasjonen fra nedgangstider til en vekst i økonomien på 0,6 prosent i forrige kvartal har gjenskapt tilliten til markedet med økt interesse for investeringer i Spania.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter