Sier nei til å øke momsen tross press fra EU

Publisert

Finansminister Luis de Guindos (PP) sier nei til nye momsøkninger i 2013 på tross av press fra Europakommisjonen og Den europeiske sentralbank. Merverdiavgiften ble satt opp så sent som i september i fjor. Mange produkter fikk da den høysete momssatsen, mens andre produkter ble stående på lavere moms. EU-kommisjonen, som mener Spania må gjøre mer for å få økonomien i balanse, har foreslått at flere varer og tjenester kan pålegges den høye momsen. Regjeringen sier foreløpig nei.

Finansminister Luis de Guindos (PP) sier nei til nye momsøkninger i 2013 på tross av press fra Europakommisjonen og Den europeiske sentralbank. Merverdiavgiften ble satt opp så sent som i september i fjor. Mange produkter fikk da den høysete momssatsen, mens andre produkter ble stående på lavere moms. EU-kommisjonen, som mener Spania må gjøre mer for å få økonomien i balanse, har foreslått at flere varer og tjenester kan pålegges den høye momsen. Regjeringen sier foreløpig nei.

EU har også foreslått at Spania skal øke miljøavgiftene og at noe må gjøres for å bremse graden av førtidspensjonering. På spørsmålet om miljøavgifter sier finansministeren at han tar rådene fra EU på alvor, men at regjeringen for øyeblikket ikke har planer om å sette opp avgiftene på drivstoff.

Guindos mener EU-kommisjonen ikke snakker om 2013, men at det handler om hvilke tiltak som bør gjøres de neste par årene. Hva PP eventuelt vil foreta av innsparinger i 2014 og 2015 vil ministeren imidlertid ikke gå inn på. Regjeringen vil legge frem en plan i april med mer detaljert informasjon om økonomiske og skattepolitiske tiltak fremover. Han understreker at regjeringen er innstilt på å nå målet om å redusere det offentlige underskuddet og begrense den negative effekten av økonomiske nedgangstider.  

På spørsmål om alderspensjon sier ministeren at regjeringen vil holde seg til det de allerede har vedtatt. Regjeringen vil begrense førtidspensjonering slik at det blir større sammenheng mellom lovlig pensjonsalder på 65 år og det som i dag er vanlig alder for å gå av med pensjon.

På grunn av den høye arbeidsledigheten i Spania (ca. 26 %) mener EU-kommisjonen at Spania også må fortsette arbeidsreformen og gjøre flere endringer for å øke sysselsettingen. De foreslår blant annet å redusere antallet midlertidig ansatte, forbedre kurstilbudene til arbeidsledige og øke etterutdanningen slik at flere kommer tilbake i jobb. Kommisjonen etterlyser i tillegg bedre samhandling mellom nasjonale og regionale myndigheter.      

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter