Santanders overskudd størst i verden

Foreløpige beregninger viser at den spanske storbanken Santander har et overskudd på 6,9 milliarder euro hittil i år. Det er en økning på 5,5 % i forhold til samme periode i fjor. Santanders visetalsmann Alfredo Saénz, sier at banken forventer et overskudd på drøye 10 milliarder euro ved årsskiftet. Det blir i tilfelle det beste resultatet blant alle internasjonale storbanker i verden.

Foreløpige beregninger viser at den spanske storbanken Santander har et overskudd på 6,9 milliarder euro hittil i år. Det er en økning på 5,5 % i forhold til samme periode i fjor. Santanders visetalsmann Alfredo Saénz, sier at banken forventer et overskudd på drøye 10 milliarder euro ved årsskiftet. Det blir i tilfelle det beste resultatet blant alle internasjonale storbanker i verden.

Men alt ser ikke bare lyst ut av likevel. Det er flere og flere spanske familier som ikke klarer og handskes med sine avdrag. Og fordringene på ubetalte lån er tredoblet i løpet av en relativt kort periode. 1,5 % av alle spanske lånetagere misligholder per i dag sine lån.  

 

Relaterte saker