Næringslivet raser mot regjeringens «propaganda» om borgerlønn

Publisert

To av næringslivets organisasjoner CEOE og CEPYME anklager Spanias visestatsminister Pablo Iglesias (PODEMOS) om å fare med løgn og manipulasjoner i det PODEMOS sier borgerlønn i Spania kan bli ett av tiltakene for å lette på den økonomiske krisen mange opplever i kjølvannet av Corona-viruset.

Spanias største avis El Pais skriver at næringslivet bryter den «sosiale dialogen» man har hatt med regjeringen. Representanter for både næringslivet, arbeidstakere og andre sosiale organisasjoner har vært i dialog med regjeringen om hvordan man skal møte de økonomiske og sosiale utfordringene som kommer av krise-tiltakene.

I en unormalt kritisk pressemelding skriver representantene fra næringslivet at de slett ikke har blitt tatt med på råd av ministeren selv om ministeren fra PODEMOS har uttalt at «næringslivet har blitt konsultert og de ser på dette som passende og er positivt».

Borgerlønn var nevnt i den avtalen som er grunnlaget for dagens regjeringskoalisjon i Spania. Det spanske «arbeiderpartiet» PSOE er støttet av venstre-populistene PODEMOS som lenge har ønsket seg en borgerlønn til alle i Spania. Alle ministrene fra PODEMOS er blant de som støtter innføringen av borgerlønn i Spania.

Det regjeringen nå snakker om er det de kaller, Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP), løst oversatt til midlertidig vital minimumslønn. Regjeringen sier tiltaket blir en «midlertidig ordning inntil en liknende permanent ordning er på plass».

Pengene skal betales ut til husstandene med lavest inntekt i Spania. Detaljer om hvordan man kvalifiseres til ordingen, hvor mye man får utbetalt etc er for øyeblikket noe uklart. Man har snakket om at rundt en halv million spanske familier vil komme inn under ordningen om den blir realitet.

Representanten for CEOE og CEPYME finner påstanden fra Pablo Iglesias, om deres «velsignelse av borgerlønn» så grov at de ikke ville delta i et annonsert møte med det spanske arbeidsdepartementet fredag 10. april. Organisasjonene nekter å la seg bruke i det de kaller manipulasjon og politisk spill.

CEOE organiserer bedrifter i næringslivet i likhet med norske NHO. CEPYME gjør det samme fokusert på små og mellomstore bedrifter.

Finland gjorde et eksperiment med borgerlønn til 2000 mennesker. Tiltaket med borgerlønn viste seg å ha liten effekt for å få langtidsledige tilbake i arbeide etc.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter