Roser Spania for økonomiske reformer

Publisert

Presidenten i Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde roser spanjolene for gjennomføringen av de økonomiske reformene. Tross en arbeidsledighet på rundt 25 prosent er Spania det eneste landet i EU der fondet har justert opp prognosene for økonomisk vekst. I følge Lagarde er landet et eksempel på at reformer nytter. Samtidig understrekes det at EU må gjøre mer for å sikre økonomien fremover. IMF anslår sjansen for Euro-landene til å falle tilbake i økonomisk nedgang til rundt 35 til 40 prosent. Landene oppfordres til nye tiltak for å øke sysselsettingen.

Skal man tro IMF-sjefen Christine Lagarde ser fremtiden lysere ut for spanske økonomi enn den gjorde for bare et år siden. I forbindelse med IMFs årsmøte i Washington torsdag 9. oktober sier Lagarde til spansk presse at Spania er et eksempel på at reformer nytter. Spania er angivelig det eneste landet i Eurosonen der IMF har oppjustert prognosene for økonomisk vekst. Spanjolene roses for kollektiv innsats med innsparinger.

Samtidig påpekes det at muligheten for å falle tilbake i økonomisk nedgang er høy. For hele Eurosonen sett under ett anslås sjansen for et tilbakefall til mellom 35 og 40 prosent. I følge IMF må medlemslandene fortsette reformene og innføre nye tiltak spesielt rettet mot det å øke sysselsettingen.

For Spanias del har både IMF og den spanske regjeringen anslått at dagens arbeidsledighet på rundt 25 prosent vil fortsette nedover, men at dette vil skje gradvis og at andelen ledige ved utgangen av 2015 fremdeles vil ligge på over 23 prosent skriver avisen El País.

Etter finanskrisen og sammenbruddet i boligmarkedet har Spania opplevd de verste økonomiske nedgangstider på førti år. I løpet av seks år gikk arbeidsledigheten opp fra 7,9 prosent til over 27 prosent. Det første tegnet til økonomisk vekst på to år kom i tredje kvartal i fjor. Etter det har pilen pekt oppover blant annet på grunn av en økende eksportindustri. Mens resultatet for hele fjoråret endte med en nedgang i bruttonasjonalprodukt på 1,2 prosent er det ventet vekst på over én prosent i 2014.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter