Rekordmange turister til Spania

Publisert

Med strammere økonomi ble det mindre reising på spanjolene i fjor. Det gjorde ikke Spania til et mindre populært reisemål i utlandet. Foreløpige beregninger fra bransjeorganisasjonen Exceltur viser at turismen i det solfylte landet slo alle rekorder i 2013 med hele 60,4 millioner tilreisende. Det skal være første gang i historien at antall turister kommer over seksti millioner.

Ennå gjenstår det å bekrefte tallene skriver avisen La Razón. Det skjer først når den offisielle rapporten fra det spanske departement for turisme er klar om noen dager. Men så langt ser det ut til at det høye antallet turister har gjort at omsetningen totalt sett har økt med 0,6 prosent i 2013.

Det gjør turistnæringen til den viktigste motoren for spansk økonomi for øyeblikket og en garanti for landets solvens utad, mener visepresidenten i Exceltur, José Luis Zoreda. Omsetningen går i tillegg oppover mot slutten av året. Dersom man tar for seg de siste tre månedene i 2013 ser man derfor en enda kraftigere vekst i bransjens med et bruttoprodukt som er hele 3,4 prosent høyere sammenliknet med året før. Det lover godt for 2014.

Økt sysselsetting er en annen konsekvens av den økte turismen. I 2013 ble det i følge Exceltur netto skapt over 22.000 nye arbeidsplasser. Det gjør turistnæringen til en av de få sektorene i Spania som har klart å opprettholde nivået på antall jobber.

Men selv om man nå opplever rekordhøyt antall turister har resultatet også en skyggeside mener organisasjonen. Den totale omsetningen ligger nemlig under nivået slik det var i 2007 før den økonomiske krisen, nærmere bestemt en nedgang på 0,9 prosent – tre desimaler mer enn det Spanias bruttonasjonalprodukt totalt sett gikk ned i samme periode.

Visepresident Zoreda understreker derfor behovet for å få lettet på skattetrykket innen næringen med langt lavere moms (IVA). Dette bør skje så fort som mulig. Regjeringen må skape et økonomisk insentiv for vekst slik de har gjort i bilbransjen mener Zoreda.

Alt i alt ser likevel fremtiden lys ut med store, men begrunnede, forventninger for 2014. Exceltur har satt seg som mål at næringen skal få en vekst som er 1,8 prosent høyere enn resultatet for 2013. Slik fremgang er mulig mener organisasjonen, fordi man generelt forventer en økning i forbruket hos turistene og fordi man regner med at antall ferierende som velger Spania som reisemål vil holde seg på et høyt nivå fremover. Det gjenstår en del før den nasjonale turismen er tilbake på det nivået man ønsker å se, sier Zoreda. Økt interesse fra utlandet kompenserer imidlertid en del. I tillegg gjør politisk uro i andre middelhavsland at flere enn normalt velger Spania som reisemål.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter