Rekordhøy offentlig gjeld

Publisert

Gjelden til Valencia-regionen er nå på over 53 milliarder Euro. Tallet er summen av den offentlige gjelden og forpliktelser som følge av vedtatt budsjett minus inntekter.

Selv om gjelden vokser krymper den i relativt forhold til brutto produksjon i regionen. Helsevesenet er blant de offentlige tjenestene som størst bidrar til vekst i offentlig gjeld.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter