Rekordhøy nedgang i ledigheten

Publisert

Arbeidsledigheten i Spania gikk ytterligere ned i mars. I følge tall fra spanske myndigheter stod over 63.368 personer færre registrert som ledige ved utgangen av måneden, den høyeste månedlige nedgangen i statistikkens historie. Den positive tendensen gjelder for så å si hele landet med redusert ledighet i 16 av 17 regioner. Kun i Baskerland gikk ledigheten beskjedent oppover. I samme periode har man også registrert en betydelig økning i sysselsettingen.

Påsken og økt turisme er noe av forklaringen på at ledighetstallene gikk ned i mars. Samtidig vet man at reduserte ledighetstall ikke nødvendigvis er synonymt med økt sysselsetting. Enkelte slutter å stå registrert av andre årsaker en jobb, blant annet de som går av med pensjon, flytter til utlandet eller begynner på studier. Derfor oppleves det som oppløftende at man i samme måned også har registrert en økning i sysselsettingen. Tall fra landets arbeids- og trygdekontorer (Seguridad Social) viste at hele 160.579 personer fikk seg jobb i mars, et tall som også innebærer ny rekord i det man aldri før har registrert en høyere økning i sysselsettingen for mars måned.

Rundt 23 prosent av arbeidsdyktige i yrkesaktiv alder er i dag uten jobb i Spania. I begynnelsen av 2013 var andelen på over 27 prosent.

Les også:

Vekst i spansk industri

Sysselsettingen i Spania endelig opp

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter