Rekordhøy gjeld, men innenfor målet

Publisert

Spanias samlede gjeld var i 2013 på 960,6 milliarder euro. Det er rekord og tilsvarer 93,9 prosent av bruttonasjonalprodukt. Beløpet gjelder all offentlig administrasjon, stat, region, provins og kommune medberegnet. Selv om gjelden aldri før har vært så høy, ligger den under grensen regjeringen hadde satt på forhånd. Av alle landets regioner har Comunidad Valenciana den høyeste gjelden i forhold til BNP, mens Catalonia ligger øverst i absolutte tall.

Regjeringen hadde på forhånd satt seg som mål at den samlede offentlige gjelden ikke skulle overstige 94,2 prosent av BNP og er derfor fornøyd med resultatet på 960,64 milliarder euro som tilsvarer 93,9 prosent. Av landets 17 regioner hadde Catalonia nok en gang landets høyeste gjeld med på 57,1 milliarder. Deretter fulgte Comunidad Valenciana med 31,8 milliarder og Andalucia på 23,9 milliarder. I relative tall havner imidlertid Valencia på gjeldstoppen, med en minus som tilsvarer ca. 33 prosent av BNP.

De to kommunene som hadde høyest gjeld var landets to største byer, Madrid med en gjeld på 7 milliarder euro og Barcelona med 1,1 milliard. Finansdepartementet i Spania påpeker at selv om gjelden har økt til nye høyder, ser man tendenser til at gjeldsøkningen er i ferd med å bremse opp. Siden 2010 og 2011 skal gjelden ha vokst med et betraktelig lavere tempo, en utvikling departementet venter vil fortsette i tiden fremover.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter