13.4 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.8 C
Las Palmas de Gran Canaria

Regjeringens skatteamnesti møter motbør

Regjeringen annonserte 30. mars at de vil tilby skatteamnesti til personer som har gjemt unna penger i utlandet. Forslaget går ut på at alle skal slippe rettsforfølgelse og straff mot å betale 10 % i skatt. 25 milliarder euro skal på denne måten hentes hjem. Det betyr i så fall økte skatteinntekter på 2,5 milliarder euro.

Regjeringen annonserte 30. mars at de vil tilby skatteamnesti til personer som har gjemt unna penger i utlandet. Forslaget går ut på at alle skal slippe rettsforfølgelse og straff mot å betale 10 % i skatt. 25 milliarder euro skal på denne måten hentes hjem. Det betyr i så fall økte skatteinntekter på 2,5 milliarder euro.

En stor del av pengene er sannsynligvis tjent gjennom spekulasjoner og tvilsomme investeringer i eiendomsmarkedet og byggebransjen – penger som ble gjemt unna mens Spania var på vei mot økonomisk krise. Det antas at mer enn 70 % av midlene er samlet i større formuer hos privatpersoner, firmaer og foretak. Det regjeringen er i ferd med å gjøre er derfor i manges øyne å gi skattefritak til de som er skyld i den økonomiske krisen, mens lovlydige og hardt arbeidende spanjoler «belønnes» med kutt i offentlige utgifter og økte skatter.

Regjeringens argument for å gi amnesti er at skatteinntekter på 2,5 millioner euro er bedre en ingenting. Dette er flere partier uenige i, delvis på grunn av at de mener et amnesti vil gi feil signaler og etterlater et inntrykk av at skatteunndragelse fører frem. Men også fordi man mener det er fullt mulig å spore opp pengene, eller i hvert fall store deler av dem. Det vises blant annet til kampen mot skattesvindel som PSOE førte før PP overtok regjeringsmakten. Den skal ha gitt en økning i skatteinntekter på hele 10 milliarder euro.  

Spørsmålet om skatteamnesti behandles i Kongressen torsdag 12. april. Saken skal også opp for den spanske forfatningsdomstolen. Partiet Izquierda Unida leverte for noe dager siden inn en formell klage på at forslaget strider med grunnloven. Forfatningsdomstolen skal også vurdere flere punkter i den nye arbeidsreformen, som er klagd inn av samme parti.

Skatteunndragelse har lenge vært et stort problem i Spania. Per dags dato vet man ikke hvor mange euro som egentlig er på avveier. Eksakte tall finnes ikke, men beregninger tilsier at det kan være snakk om så mye som 250 milliarder euro. 

Av Ole C. Glad

Relaterte saker

- Advertisement -