Regjeringen senker inntektsskatten

Publisert

Etter å ha brutt sine egne valgløfter ved å øke skattene i første del av regjeringsperioden gjør statsminister Mariano Rajoy nå et desperat forsøk på å bedre den historisk lave tillitten til regjeringen gjennom å senke inntektsskatten for enkeltpersoner.

Tiltakspakken er utformet som en generell skattereduksjon for å styrke konkurranseevnen til den spanske økonomien og for å skape arbeidsplasser. Det forteller skatteminister Christobal Montoro (PP) når han etter et møte med de to største fagforeningene i Spania forklarer hovedkonturene av skattereformen som ble vedtatt fredag 13.juni.

I tillegg til den allerede varslede reduksjonen i selskapsskatten senker altså regjeringen også inntektsskatten for privatpersoner, noe som inkluderer både en reduksjon av skatteinnslaget for de med lave inntekter og skattesatsen for de med de høyeste inntektene.  Toppskatten reduseres fra 52 til 48 prosent for inntekter som overstiger 300.000 euro. Selvstendig næringsdrivende får også redusert skatt.

Som statsminister Mariano Rajoy allerede annonserte i dagene før detaljene i den nye tiltakspakken ble offentliggjort, reduseres selskapsskatten fra 30 prosent til 25 prosent. De største fagforeningene i Spania, Comisiones Obreras (CC OO) og Union General de Trabajadores (UGT), er kritiske til denne reduksjonen og mener skattelettelsen kun vil komme de største bedriftene til gode. Fagforeningene er dessuten forbauset over at regjeringen ikke har gjort noe med skattene på tobakk og alkohol, men sier de ønsker å lese det som står med liten skrift før de uttaler seg.

Tiltakspakken, som vil ifølge ministeren vil ’’intensivere den økonomiske oppgangen, ‘’ inneholder kreditter til små og mellomstore bedrifter, og investeringer rettet mot forskning og utvikling, transport og energisparing. Planen omfatter i tillegg investeringer på til sammen 6.3 milliarder euro, hvorav 2.67 milliarder vil komme fra privat sektor, og 3.63 milliarder fra offentlig sektor.

Den spanske ledigheten er på nesten 26 prosent, med mer enn halvparten av arbeidsstokken under 24 år helt uten arbeid.

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter