Raskest sysselsetting i OECD

Publisert

Spania vil i løpet av 2015 og 2016 ha økt sysselsettingen raskere enn noe annet industriland. Det mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). I løpet av året er antallet jobber forventet å øke med 2,9 prosent og til neste år 2,8 prosent. Arbeidsledigheten som i dag ligger på rundt 23 prosent vil dermed komme under den symbolske grensen på 20 prosent.

OECD påpeker samtidig at Spania fremdeles vil være langt unna den gjennomsnittlige arbeidsledigheten hos medlemslandene på mellom 6 og 7 prosent. Det store antallet midlertidige kontrakter omtales også som et problem, en andel som bare har vokst de siste årene og som i dag utgjør 24 prosent av alle jobber.

Av OECD-landene med raskest økning i sysselsettingen kommer Island, Tyrkia og New Zealand etter Spania på listen.

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter