Raskere vekst i økonomien

Publisert

Spansk økonomi er i raskere vekst enn tidligere antatt. Foreløpige tall for årets tre første måneder viser en økning i bruttonasjonalprodukt på 0,4 prosent, den sterkeste kvartalsmessige veksten på seks år. Regjeringen oppjusterer nå prognosene for 2014 og 2015. Tidligere har både Det internasjonale pengefondet (IMF) og EU-kommisjon gjort det samme. Også ledende internasjonale kredittratingbyråer er positive til utviklingen.

Når Spania om få dager skal redegjøre for landets økonomi i EU er det ventet at regjeringen har oppjustert vekstprognosene for 2014 og 2015. Finansminister Luis de Guindos har allerede signalisert at tallene skal opp, men uten å være mer spesifikk enn å forespeile en gjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent for de to årene. I følge kilder til avisen El País er det snakk om en endring fra 1,0 til 1,2 prosent for i år og fra 1,5 til 1,8 for neste år.

Samtidig har den spanske sentralbanken Banco de España kommet med foreløpige tall fra første kvartal i år. Resultatet som først blir bekreftet senere viser en vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,4 prosent. Dersom beregningene er riktige betyr det at man i spansk økonomi nå opplever den sterkeste kvartalsmessige veksten på seks år.

Også kredittratingbyråene ser ut til å mene at det går bedre med søkonomien. Byrået Fitch oppgraderte nylig Spanias kredittverdighet og begrunnet det med landets voksende eksportindustri og regjeringens innsats for å få ned det offentlige underskuddet. Samtidig har eksperter fra det anerkjente ratingbyrået Moody´s slått fast at den oppadgående tendensen i spansk økonomi er «solid». Moody´s legger i likhet med Fitch vekt på den positive trenden innen eksportmarkedet. I tillegg forventes det at etterspørselen på hjemmebane fra og med i år også vil øke.

I begynnelsen av april i år kom også Det internasjonale pengefondet (IMF) med en oppjustering av sine tall. I følge fondets siste rapport vil bruttonasjonalproduktet i Spania vokse med 0,9 prosent i år og 1,0 prosent til neste år. Før dette har EU-kommisjonen justert opp sine tall, med en forventning om vekst på henholdsvis 1,0 og 1,7 prosent.

Etter finanskrisen og sammenbruddet i boligmarkedet har Spania opplevd de verste økonomiske nedgangstider på førti år. I løpet av seks år gikk arbeidsledigheten opp fra 7,9 prosent til over 27 prosent (mars 2013). Selv om utviklingen går sakte er ledigheten i dag på vei nedover og ligger for øyeblikket på rundt 26 prosent. Det første tegnet til økonomisk vekst på to år kom i tredje kvartal i fjor med en økning på 0,1 prosent. Økningen fortsatte ut året med et vekst i siste kvartal på 0,3 prosent, en utvikling som med økningen på 0,4 prosent for januar, februar og mars i år ser ut til å fortsette i samme retning. Mens resultatet for hele fjoråret endte med en nedgang på 1,2 prosent er det ventet vekst på over én prosent i 2014.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter