Professor mener AP jukser med tall

Publisert

Professor i forvaltningsøkonomi, Bjarne Jensen mener at helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen fra Arbeiderpartiet jukser med tall for å få gjennomført helsereformer. Jensen hevder også at Norge ikke bruker mest penger i verden på rene helseutgifter, slik som blant annet statssekretær Robin Martin Kåss i helse- og omsorgsdepartementet hevdet under årsmøte til Arbeiderpartiets i Torrevieja nylig.

Professor i forvaltningsøkonomi, Bjarne Jensen mener at helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen fra Arbeiderpartiet jukser med tall for å få gjennomført helsereformer. Jensen hevder også at Norge ikke bruker mest penger i verden på rene helseutgifter, slik som blant annet statssekretær Robin Martin Kåss i helse- og omsorgsdepartementet hevdet under årsmøte til Arbeiderpartiets i Torrevieja nylig.

Det blir altså helt feil å hevde at Norge har et av verdens dyreste og beste helsevesen. Bildet er – i følge professor Bjarne Jensen – helt annerledes når man ser nærmere på hva Norge bruker på rene helseutgifter.
– De fleste landene innrapporterer hvor mye landene bruker i rene helseutgifter i forhold til brutto nasjonalprodukt (BNP). Gjør vi det samme blir vi faktisk slått av hele 15 land i OECD. Land som Frankrike, Spania, Polen og Ungarn er for eksempel bedre enn oss, opplyser professor, Bjarne Jensen.
Det snedige her er at Norge plusser på en del andre utgifter i tillegg til de rene helssutgiftene, som sykehjem og sykehjemspleie. Behandling av narkomane underbyger dette synet, I 2003 ble utgiftene flyttet fra sosialutgifter til helseutgifter, noe som førte til at helseutgiftene økte med en milliard kroner. Dette er utgifter som andre land regner som sosiale utgifter. Derfor blir bildet og alle fremstillinger helt gale, i følge professoren.

Helt urealistisk
– Det ser også ut som om Norge bruker mer penger enn mange andre på helse fordi tallene reflekterer forskjellene på prisene på helsetjenestene og lønnsnivået i de forskjellige landene. Dette fører til at ressursbruken undervurderes i land med lavt inntektsnivå og overvurderes i land med høyt inntektsnivå. Et annet problem er at når politikerne sier at de bruker mye penger gir de inntrykk av at det finnes et stort potensial for innsparing som er helt urealistisk.
Norge kommer altså godt ut på helsestatistikken til OECD sammenlignet med andre medlemsland på grunn av ”kreativ bokføring”. 2009-tallene viser at det var bare USA som brukte mer penger enn Norge i 2009.

Norge jukser!
– Det er altså juks at Norge bruker nest mest penger i verden på helse, fastslår professor, Bjarne Jensen.
Bjarne Jensen jobber for øyeblikket med en stor rapport om dette temaet, men rapporten er ikke ferdig ennå.
Kommunikasjonsavdelingen i Helse- og sosialdepartementet viser til at det er Statistisk Sentralbyrå som rapporterer inn tallene til OECD og ønsker derfor ikke å svare på kritikken. SSB på sin side har heller ikke ønsket å kommentere dette. Dagsavisen er blant de norske medier som har forsøkt å få en kommentar til professor Bjarne Jensens påstander, men ikke lykkes.


Av: Jon Henriksen

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter