«Politikere» det største problemet etter arbeidsledighet og dårlig råd

Publisert

Politikere og politiske partier oppfattes som det største problemet i Spania i dag etter arbeidsledighet og dårlig råd. Det viser resultatet av målinger foretatt av Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) i desember.

Hele 29,8 % anser politikere som et generelt problem, en svarprosent som de siste fire årene har gått opp med 17,2 prosentpoeng.

Det store antallet korrupsjonssaker innen stat, region, provins og kommune regnes som hovedårsak til økningen. Tallet på politikere som per dags dato står tiltalt for korrupsjon i Spania er anslagsvis på over 300.

Politikere og politiske partier oppfattes som det største problemet i Spania i dag etter arbeidsledighet og dårlig råd. Det viser resultatet av målinger foretatt av Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) i desember.

Hele 29,8 % anser politikere som et generelt problem, en svarprosent som de siste fire årene har gått opp med 17,2 prosentpoeng.

Det store antallet korrupsjonssaker innen stat, region, provins og kommune regnes som hovedårsak til økningen. Tallet på politikere som per dags dato står tiltalt for korrupsjon i Spania er anslagsvis på over 300.

Ved siden av kategorien «Politikere generelt, politiske partier og politikk» på 29,8 %, har det månedlige barometeret en egen svarkategori for korrupsjon, «Korrupsjon og bedrageri», som ble ansett som et problem av 17,2 % av de spurte.

De to relaterte problemene arbeidsledighet og dårlig økonomi havnet øverst på listen med en skåre på henholdsvis 77,1 og 39,5 prosent.

Andre aktuelle problemer som kommer høyt opp på listen er helsesektoren (12,9 %), utdanning (7,6 %), bankene (7 %), nedskjæringer (6,6 %) og husutkastelser (5,7 %).

Problemer som de senere årene har gått tilbake på målingene er narkotika, terrorisme og alminnelig trygghet i samfunnet.

Også stadig færre betrakter innvandring som et problem (2,6 %), et tall som de siste 6-7 årene har gått ned fra rundt 40 %.  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter