Pengefondet, IMF, mer optimistisk om spanias økonomi

Publisert

I sin siste prognose har Det internasjonale pengefondet (IMF) kun oppjustert vekstprognosene for 2024 for Spania og USA blant de avanserte økonomiene. Organisasjonen har oppjustert BNP-vekstprognosen for Spania med fire tiendedeler av et prosentpoeng, fra 1,5 % i januar til dagens 1,9 %, mens den ser en avmatning i resten av EU.

I rapporten fra IMFs evalueringsoppdrag i Spania, som ble publisert sist fredag, anerkjenner IMF at aktiviteten “har vist stor motstandskraft i en situasjon med lavere vekst i eurosonen og strammere finansielle forhold [på grunn av ECBs renteøkninger]”.

Den internasjonale organisasjonen har oppjustert vekstprognosen for 2024 til 1,9 %, fra 2,5 % i 2023, og beholdt prognosen for 2025 på 2,1 %. Dermed vil Spania igjen lede an i BNP-veksten (bruttonasjonalproduktet) i EU i årene som kommer.

De magre prognosene for Tyskland og Frankrike er kuttet med 3 tiendedels prosentpoeng for både 2024 og 2025, “på grunn av den vedvarende svake forbrukertilliten”.

Ifølge IMF vil Spanias lederskap bli opprettholdt av fremdriften i den innenlandske etterspørselen. For det første takket være “en økning i realinntekten [til husholdningene] [på grunn av nye arbeidsplasser, dempet inflasjon og lønnsøkninger] og en gradvis normalisering av husholdningenes sparerate, noe som bør støtte forbruket”. Og for det andre, takket være fortsatte utbetalinger i forbindelse med gjenopprettingsplanen og gunstigere finansielle forhold [på grunn av starten på ESBs rentekutt], noe som “vil bidra til en viss økning i de private investeringene”.

IMF forventer en global disinflasjonsprosess, som vil være spesielt intens i de avanserte økonomiene. Anslaget er at prisveksten i Spania vil avta til 2,7 % i gjennomsnitt i 2024, fra 3,4 % i 2023, og til 2,4 % i 2025. For euroområdet som helhet er prognosene henholdsvis 2,4 % og 2 %.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter