Økt vekstprognose for spansk økonomi

Publisert

Den spanske sentralbanken Banco de España øker vekstprognosen for spansk økonomi for de neste tre årene. Prognosen ble satt ned i desember i fjor blant annet grunnet konflikten om uavhengighet i Catalonia. At sentralbanken nå justerer opp tallene, skyldes til dels at situasjonen ikke lenger anses som like spent og at den har hatt mindre påvirkning på økonomien enn tidligere antatt.

Oppjusteringen av prognosene for spansk økonomi forklares også med positive utsikter for landets eksportnæringer. Det vises blant annet til at utviklingen i Euro-landene har gitt grobunn for mer eksport fra Spania enn tidligere beregnet. Videre mener sentralbanken at regjeringssamarbeidet som er kommet på plass i Tyskland vil gi en mer ekspansiv økonomisk politikk i EU.

Uavhengig av disse faktorene, vil hjulene i spansk økonomi fortsette å gå rundt for egen maskin, mener banken.

Banco de España konkluderer derfor med at den avtagende vekstkurven de tidligere hadde ventet i spansk økonomi vil la vente på seg. Det vises til at landets arbeidsledighet stadig går ned, mens sysselsettingen går opp, og at saneringen av landet gjelds fortsetter i riktig retning. I tillegg er betingelsene for personlig finansiering ansett bedre enn før, noe som i sin tur vil kunne stimulere det private forbruket.

Veksten for inneværende år er beregnet til 2,7 prosent, tre desimaler høyere enn det som ble fastsatt i desember. For 2019 og 2020 er prognosen satt til henholdsvis 2,3 og 2,1 prosent, én og to desimaler høyere enn før. Banken påpeker likevel at tempoet i utviklingen vil gå ned på lengre sikt og gi en lavere vekst i økonomien. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter