Økt sysselsetting i Spania

Publisert

Sysselsettingen i Spania fortsatte å øke i november. Det viser ferske tall fra landets arbeidsdepartement. Økningen er beskjeden, men anses likevel som en god nyhet fordi november tradisjonelt regnes som en dårlig måned på det spanske arbeidsmarkedet. Det skal være første gang siden 2007 at Spania opplever økt sysselsetting i november.

Til sammen skal sysselsettingen i Spania ha økt med 5.232 stillinger i løpet av siste måned. Økningen gjelder for så å si alle sektorer så nær som hotellbransjen der det ble registrert rundt 82.000 færre i jobb.

Tap av jobber i hotellnæringen kompenseres imidlertid av økt etterspørsel etter arbeidskraft innen utdanningsfag, administrasjon, handel, byggebransjen og industri, skriver avisen El País. Totalt skal arbeidsledigheten i landet ha gått ned med over 14.500 registrerte i november.

Utviklingen på det spanske arbeidsmarkedet har gått i riktig retning i over ett og et halvt år. Etter sommeren bremset likevel sysselsettingen opp, noe som til dels begrunnes med den økonomiske situasjonen i EU i andre kvartal i år. Tyskland, Frankrike og Italia hadde alle nedgang i produksjon av varer og tjenester. I tredje kvartal var imidlertid EU samlet sett tilbake i vekst på 0,2 prosent.

Det skal være første gang siden 2007 at Spania kan vise til positive tall i sysselsettingen for november. Resultatet tas til inntekt for at det går riktig vei med landets økonomi. Samtidig påpekes det at mange av jobbene som nå skapes er av typen midlertidige kontrakter. Av den totale sysselsettingen er over 28,8 prosent i denne kategorien, en økning på 1,3 prosent siden november i fjor. Også andelen deltidsansatte øker og er i dag på 22,5 prosent, tre desimaler mer enn på samme tid i fjor.

I tillegg anses Spania, i likhet med resten av EU, for å være i en sårbar fase. Landet har vært i økonomisk vekst i over et år, men opplevde etter finanskrisen en periode på flere år med resesjon. Så sent som i 2012 var landets kredittrating på grensen til insolvent og EU «truet» med å pålegge regjeringen krisepakker og harde innsparingskrav. Spanias bankvesen som hadde tapt enorme summer etter sammenbruddet i eiendomsmarkedet trengte tilskudd utenfra og fikk tilslutt et banklån på rundt 40 milliarder euro.

Mens spanske banker ble sanert og stabilisert fortsatte imidlertid landets arbeidsledighet å stige. I mars 2013 var ledigheten på hele 27,1 prosent og over halvparten av landets unge stod uten jobb. Etter det har utviklingen sakte men sikkert gått i riktig retning. Arbeidsledigheten er fremdeles et stort problem og ligger i dag på rundt 24 prosent. Det samme gjelder ungdomsledigheten som fremdeles er blant de høyeste i Europa. En økonomisk vekst som har vist seg stabil det siste året gir imidlertid håp om at sysselsettingen skal øke raskere i tiden fremover.


Skepsis fra EU

Samtidig med at november-tallene er klare har EU uttrykt bekymring for Spanias offentlige underskudd. Spania er for øyeblikket plassert i kategorien av medlemsland med risiko for ikke å oppfylle unionens krav. I følge EU-kommisjonen gjør ikke landet nok for å få ned underskuddet. Den spanske regjeringen er derfor blitt bedt om å foreta flere innsparinger enn det som allerede er planlagt, et krav landets statsminister Mariano Rajoy (PP) så langt har avvist.

Fra før av vet man at EU for tiden har større problemer med de offentlige økonomiene i Frankrike og Italia. El País skriver at dette mest sannsynlig betyr at Spania ikke vil bli presset ytterligere, men til og med vil kunne få innvilget mer tid med å redusere sitt underskudd.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter