Økonomien inne i en «god sirkel»

Publisert

Prognosene for Spania i 2015 ser svært lovende ut. Det mener Det internasjonale pengefondets sjefsøkonom Olivier Blanchard som betegner økonomien som inne i en «god sirkel» På bakgrunn av utviklingen i slutten av 2014 har IMF justert opp landets vekstprognoser med tre desimaler for inneværende år, noe som innebærer en økning i bruttonasjonalprodukt på 2,0 prosent.

Av i alt 26 land i en undersøkelse fra Det internasjonale pengefondet (IMF) er det kun én annen økonomi som noteres for større økning i veksten enn Spania, nemlig USA der bruttonasjonalprodukt i år er ventet å øke med 3,4 prosent (den største veksten for amerikanerne siden 2004). Blant de fire største økonomiene i EU (Tyskland, Frankrike, Italia og Spania) er Spania den eneste som ikke har fått prognosene kuttet for inneværende år.

I følge sjefsøkonom Olivier Blanchard er landet inne i en «god sirkel, merket av en betydelig økt konkurransedyktighet». Faktorer som har vært viktige for utviklingen er at man de siste årene har klart å redusere kostnader gjennom moderate lønninger, samt at deflasjonen ikke har hindret forbruk og investeringer i å øke. Den positive utviklingen gir grunn til optimisme. Samtidig bremses entusiasmen av at landets arbeidsledighet fremdeles ligger på over tjue prosent, et tall som betegnes som «bekymringsverdig».

I IMFs rapport World Economic Outlook (WEO) fra oktober 2014 var veksten i spansk økonomi satt til 1,7 prosent for 2015. Prognosene er nå justert opp til 2,0 prosent. Veksten er ventet å fortsette også i 2016, men noe svakere, med en prognose på 1,8 prosent. Den positive utviklingen det siste halve året må i følge analysene sees i sammenheng med prisen på olje som siden sommeren har falt med rundt 55 prosent. Dette har vært gunstig for Spania som importerer 99,5 prosent av landets forbruk, skriver avisen El Mundo.

Les også: IMF: Boligmarkedet har nådd bunn

Foto: Spanias finansminister Luis de Guindos (t.h.) i møte med tidligere finansminister i Sverige, Anders Borg (2014).

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter