7.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
15 C
Las Palmas de Gran Canaria

Økende press på Norge – EU ber Schengen-statene lette på grensekontrollen fra 15. juni

Presset på Norge for å fjerne reise-restriksjonene øker. EU kommisjonen anbefaler at man letter på reiserestriksjonene allerede 15. juni. Anbefalingen gjelder også Schengen-landene.

EU kommisjonen la 11. juni frem sine anbefalinger til medlemsstatene og Schengen-landene. Kommisjonen anbefaler at man fjerner grensekontrollene allerede 15. juni. Restriksjonene for ikke-essensielle reiser fra utenfor EU anbefaler man fortsatt opprettholdt til og med 30. juni.

Norge vil komme med nye reiseråd fredag 12. juni.

EU presisserer at man ikke foreslår at man åpner for fri ferdsel for alle overalt. Det man ønsker er at de generelle innreisehindrene fjernes og at medlemsstatene tar hensyn til helse-situasjonen og begynner å åpne for ferdsel mellom de land hvor situasjonen tillater det. Generelle hindre for fri ferdsel innad i Schengen området som grensekontroller og karanteneregler som rammer alle ser ut til å være elementer EU-kommisjonen ønsker fjernet så prinsippet om fri ferdsel innad i EU/Schengen kan komme tilbake gradvis.

For de land som vil fortsette med restriksjoner ber kommisjonen at man åpner for flere unntak. F.eks. at man lar internasjonale studenter får reise inn. Kommisjonen publiserte 11. juni et seks sider langt dokument som i detalj beskriver hvordan EU og Schengen-statene bør forholde seg til reisende i tiden som kommer.

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]