Økende press på Norge – EU ber Schengen-statene lette på grensekontrollen fra 15. juni

Publisert

Presset på Norge for å fjerne reise-restriksjonene øker. EU kommisjonen anbefaler at man letter på reiserestriksjonene allerede 15. juni. Anbefalingen gjelder også Schengen-landene.

EU kommisjonen la 11. juni frem sine anbefalinger til medlemsstatene og Schengen-landene. Kommisjonen anbefaler at man fjerner grensekontrollene allerede 15. juni. Restriksjonene for ikke-essensielle reiser fra utenfor EU anbefaler man fortsatt opprettholdt til og med 30. juni.

Norge vil komme med nye reiseråd fredag 12. juni.

EU presisserer at man ikke foreslår at man åpner for fri ferdsel for alle overalt. Det man ønsker er at de generelle innreisehindrene fjernes og at medlemsstatene tar hensyn til helse-situasjonen og begynner å åpne for ferdsel mellom de land hvor situasjonen tillater det. Generelle hindre for fri ferdsel innad i Schengen området som grensekontroller og karanteneregler som rammer alle ser ut til å være elementer EU-kommisjonen ønsker fjernet så prinsippet om fri ferdsel innad i EU/Schengen kan komme tilbake gradvis.

For de land som vil fortsette med restriksjoner ber kommisjonen at man åpner for flere unntak. F.eks. at man lar internasjonale studenter får reise inn. Kommisjonen publiserte 11. juni et seks sider langt dokument som i detalj beskriver hvordan EU og Schengen-statene bør forholde seg til reisende i tiden som kommer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter