Nytt kvartal med økonomisk vekst

Publisert

Veksten i spansk økonomi fortsetter. I følge det spanske statistikkbyrået INE økte landets bruttonasjonalprodukt med 0,6 prosent i forrige kvartal. Økningen er den største siden økonomien snudde for snart et år siden. Regjeringen justerer nå vekstprognosene for 2014 og 2015 fra henholdsvis 1,2 og 1,8 prosent til 1,5 og 2,0 prosent. Oppjusteringen begrunnes med at Spania kan vise til fire kvartaler på rad med økonomisk vekst og at veksttallene hele veien har vært stigende. Man regner også med at arbeidsledigheten på rundt 25 prosent nå vil gå raskere ned.

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter