12 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.3 C
Las Palmas de Gran Canaria

Nye skatteregler for formue i utlandet

Den spanske regjeringen har introdusert en ny lov som skal gjøre det vanskeligere for spanjoler og andre skattepliktige til Spania å lure unna formue i utlandet. Alle verdier over 50.000 euro må meldes inn til skattemyndighetene (Agencia Tributaria) innen 31. mars 2013.

Dersom man har mer enn dette beløpet plassert på konto, investert i aksjer, pensjonsforsikring eller fast eiendom i utlandet, plikter man å oppgi verdiene til spanske skattemyndigheter.

Det som skal oppgis er beløpet man har på konto per 31. desember, eller gjennomsnittsverdien i siste kvartal dersom det gjelder andre pengeplasseringer. For fast eiendom er det kjøpsverdien som bestemmer beløpet.

Dersom man ikke overholder plikten risikerer man bøter på minimum 10.000 euro (5.000 euro per skjulte opplysning).

De nye reglene inngår i PP-regjeringens kamp mot skatteunndragelse og ble vedtatt 14. november. All formue under beløpsgrensen på 50.000 euro (rundt 370.000 kroner) er unntatt fra kravet.

For nordmenn som offisielt bor og betaler skatt i Spania vil skatteavtalen mellom Norge og Spania få betydning. Reglene for unngåelse av dobbeltbeskatning tilsier at dersom man betaler skatt på formue i Norge skal man slippe å betale tilsvarende skatt i Spania.
Løser boligeieres utfordringer knyttet skatter, arv og formaliteter

Relaterte saker

- Advertisement -