Nye innstramninger i statsbudsjettet

Publisert

Spanias statsbudsjett for 2013 inneholder som forventet en ny runde med kraftige innsparinger.
Høyest er kuttene innen jordbruk/ miljø og industri/ turisme, der utgiftene skal kuttes med henholdsvis 25,4 % og 21,3 %. Finansminister Cristóbal Montoro karakteriserte budsjettet som «maksimalt strengt».

I følge finansministeren har man tatt høyde for at produksjon av varer og tjenester i Spania vil gå ned med ytterligere 0,5 % i 2013, noe han kalte en «svak økonomisk nedgang». Regjeringen mener året som kommer blir det siste med tilbakegang for spansk økonomi.

Spanias statsbudsjett for 2013 inneholder som forventet en ny runde med kraftige innsparinger.
Høyest er kuttene innen jordbruk/ miljø og industri/ turisme, der utgiftene skal kuttes med henholdsvis 25,4 % og 21,3 %. Finansminister Cristóbal Montoro karakteriserte budsjettet som «maksimalt strengt».

I følge finansministeren har man tatt høyde for at produksjon av varer og tjenester i Spania vil gå ned med ytterligere 0,5 % i 2013, noe han kalte en «svak økonomisk nedgang». Regjeringen mener året som kommer blir det siste med tilbakegang for spansk økonomi.

I 2013 er det satt av mer penger til pensjonsutbetalinger – én av få poster på budsjettet som får en svak økning, men ikke mer enn 1 %. Utdanning, kultur og idrett kuttes med 17,2 %, mens utgiftene til helsesektoren skal ned med 13 %.

Det er beregnet at innsparte midler for neste år i sin helhet vil gå med til å betale renter på spansk gjeld (estimert til 38,5 milliarder euro). Med det nye budsjettet følger regjeringen planen med å få ned det offentlige underskuddet fra 6,3 % av bruttonasjonalprodukt i år til 4,5 % i året som kommer.

Av Ole C. Glad  

Maksimalt strengt budsjett

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter