Norge gir 360 millioner kroner til Spania

Publisert

Norge, med Jonas Gahr Støre i spissen, gir 360 EØS-millioner for å Spania.

Disse pengene skal sikre forskningssamarbeid og utvikling innen fornybar energi.

– EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det legger vi til rette for blant annet gjennom dette miljøteknologiprogrammet. Spania og Norge står godt til hverandre som miljøsamarbeidspartnere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Norge, med Jonas Gahr Støre i spissen, gir 360 EØS-millioner for å Spania.

Disse pengene skal sikre forskningssamarbeid og utvikling innen fornybar energi.

– EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det legger vi til rette for blant annet gjennom dette miljøteknologiprogrammet. Spania og Norge står godt til hverandre som miljøsamarbeidspartnere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Spania vil få rundt 360 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014. Av dette er rundt 140 millioner kroner satt av til utvikling av ny miljøteknologi. Innovasjon Norge skal bidra med tilrettelegging for økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner sammen med Center for Technological Industrial Development (CDTI), som er ansvarlig programforvalter i Spania, skriver E24.
Litt under 90 millioner er øremerket til likestillingsprogram. Dette skal blant annet bidra til å løfte fram kvinnelig entreprenørskap, kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, inkludering av rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet og bekjempe vold mot kvinner.

30 millioner kroner er satt av til en stipendordning for studenter og forskere, 35 millioner til et fond for frivillige organisasjoner og 35 millioner til kulturarv og kulturutveksling.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter