Nasjonalproduktet ned 0,1%

Publisert

Tall fra ”Banco de España” viser at det spanske brutto nasjonalprodukt krympet i 2010 med 0,1%. Dette er gode nyheter, regjeringen hadde i sine estimater forventet en nedgang i BNP på 0.3% for 2010. Til sammenlikning gikk det spanske BNP ned med 3.7% i 2009.

”Vekst hele 2010”
Utviklingen i 2010 var positiv sammenliknet med 2009, i tre av årets fire kvartalsrapporter kunne man vise til vekst i forhold til foregående kvartal.

Tall fra ”Banco de España” viser at det spanske brutto nasjonalprodukt krympet i 2010 med 0,1%. Dette er gode nyheter, regjeringen hadde i sine estimater forventet en nedgang i BNP på 0.3% for 2010. Til sammenlikning gikk det spanske BNP ned med 3.7% i 2009.

”Vekst hele 2010”
Utviklingen i 2010 var positiv sammenliknet med 2009, i tre av årets fire kvartalsrapporter kunne man vise til vekst i forhold til foregående kvartal.
Faktorer som har påvirket den spanske økonomien negativt i 2010 er blant annet at nybilsalget gikk kraftig ned etter hvert som regjeringens sponsing av nybilsalget gikk ned. Samtidig har offentlige investeringer gått kraftig ned og man satte opp momsen med tre prosent til 19% noe som også har begrenset forbruket noe. Det bygges få nye boliger i Spania til tross for at antallet solgte boliger har økt betydelig i 2010 i forhold til 2009.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter