13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Moderer sparepolitikken, vil ha økonomisk vekst

Partido Popular introduserer mer moderate innsparinger i håp om å bedre Spanias økonomiske situasjon på kort sikt. En ny runde med kraftige nedskjæringer anses ikke lenger som forenelig med målet om rask økonomisk vekst. Arbeidsledigheten skal ned og produksjon av varer og tjenester skal opp. Også flere av landene i EU har signalisert at sparepolitikken må modereres. Spanias ønske om en mer tilpasset innsparingsplan får støtte i Brussel.

Partido Popular introduserer mer moderate innsparinger i håp om å bedre Spanias økonomiske situasjon på kort sikt. En ny runde med kraftige nedskjæringer anses ikke lenger som forenelig med målet om rask økonomisk vekst. Arbeidsledigheten skal ned og produksjon av varer og tjenester skal opp. Også flere av landene i EU har signalisert at sparepolitikken må modereres. Spanias ønske om en mer tilpasset innsparingsplan får støtte i Brussel.

Finansminister Luis de Guindos ga tidlig i april uttrykk for at grensen for de mer radikale innsparingene var nådd og ba om mer tid fra Brussel til å redusere det offentlige underskuddet. Målet for Spanias underskudd for 2013 var opprinnelig satt til 4,5 % av bruttonasjonalprodukt (BNP). I begynnelsen av måneden ba De Guindos om en justering til 6 %, et ønske EU nå ser ut til å ville etterkomme. Endringene er ikke bekreftet, men både Spania, Frankrike og Portugal får sannsynligvis sine spareplaner forlenget. Spania har introdusert en plan med et underskudd på 6 % i år, 4,5 % i 2014 og 3 % i 2015.

Ny tone i EU
Presidenten i EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, sa i en uttalelse mandag 22. april at han anså sparepolitikken får å være riktig, men at mye nå talte for at den hadde nådd sin begrensning. Dette kommer fra lederen av en kommisjon som de siste årene har krevd kompromissløse innsparinger fra medlemslandene.

Mens enkelte i EU-systemet har endret tonen, forsvarer Tysklands Angela Merkel fremdeles den strenge økonomiske linjen. Dagen etter Barrosos uttalelse sa forbundskansleren at «Alle snakker om sparepolitikk som om det var et onde, jeg kaller det å balansere budsjettet».

Signalene om endring i sparepolitikken ser imidlertid allerede ut til å ha fått en positiv innvirkning på pengemarkedet. Tirsdag 23. april gikk renteindeksen for gjeld ned i alle de store EU-landene, Spania inkludert.

Mindre innsparinger
PP og den spanske regjeringen legger nå frem en treårsplan der de kombinerer moderate innsparinger med tiltak som skal stimulere økonomien. Regjeringen insisterer fremdeles på nødvendigheten av å få kontroll på offentlige utgifter, men mener dette er noe som kan kombineres med endringer som skal gi økonomisk vekst på kort sikt.

Statsminister Mariano Rajoy lanserer derfor en mer moderat sparepolitikk der det hverken gjøres store kutt eller høye økninger av skatter og avgifter. Han forsvarer likevel mindre innsparinger og reformer med at Spania, så vel som Europa, på lengre sikt er forpliktet til å få ned kostnadene.

Lavere BNP enn forventet
Behovet for å endre den økonomiske politikken i Spania, kommer etter at innsparinger og strenge reformer til nå ikke har gitt de resultatene regjeringen hadde håpet på. For ett år siden mente PP at produksjon av varer og tjenester ville øke i 2013. Få måneder senere ble dette rettet til en moderat nedgang på rundt 0,5 %. Da finansministeren for noe dager siden igjen skulle gjøre opp status var prediksjonene endret til et enda lavere resultat. Nedgangen anslås nå til å bli på mellom 1 til 1,5 %.

På tross av at det spanske bruttonasjonalproduktet for 2013 ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt, er finansministeren positiv til det som skjer i spansk økonomi. Han mener innsatsen med å få ned det offentlige underskuddet i 2012 har gitt resultater i form av økt tiltro til økonomien med en mer oversiktlig situasjon der blant annet renten på spansk gjeld er lavere og mer stabil enn før, en utvikling finansministeren renger med vil få en positiv effekt i det private næringsliv fremover. Han legger også vekt på at Spanias eksportmarked er i vekst og mener dette viser at landet er konkurransedyktige.

Relaterte saker

- Advertisement -