Lønnsfall bremser spansk vekst

Publisert

Mens lønnsveksten i OECD-landene har vært relativt flat de siste to årene, har spanske lønninger gjennomsnittlig falt to prosent i året siden landets økonomiske krise begynte. Det viser OECDs nylig utgitte arbeidskraftundersøkelse Employment Outlook 2014.

Rapporten, som ble utgitt onsdag den tredje september, viser at lønnsfallet ligger omtrent på samme nivå som i Slovenia og Irland, og at bare Hellas har lidd mer. I Hellas har lønnsfallet vært på hele fem prosent.

OECD mener fallet i lønninger gjør det ekstra vanskelig for økonomier sliter.

Ikke bare er nesten hver fjerde spanjol uten arbeid, men de som er i arbeid tjener mindre enn de gjorde før krisen. Før krisen inntraff i 2007 hadde eurosonen en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,1 prosent lønn i året.

Stefano Scarpetta, OECDs direktør for sysselsetting, arbeids og sosiale advarer nå mot ytterligere lønnskutt. Scarpetta mener ytterligere fall i de spanske lønningene vil føre til mer økonomisk motgang, dempe etterspørselen og forårsake deflasjon.

“Beslutningstakere i særdeleshet, må sørge for at ytterligere lønnsreguleringer ikke er konsentrert blant de laveste inntektene,” OECD sa onsdag i en uttalelse.

OECD har også uttrykt bekymringer over det organisasjonen kaller en “ødeleggende avhengighet av midlertidig arbeid” i Spania. Organisasjonen viser til nedgangen i antall faste stillinger stillinger i landet, som i dag kun utgjør 24,5 prosent av samtlige arbeidskontrakter i landet.

På den positive siden anslår forfatterne bak rapporten at Spania fram til utgangen av 2015 vil ha den høyeste raten for jobbskaping i hele OECD-området.

Sysselsettingen i landets forventes å gå opp i tiden framover med rundt 2,2 prosent i denne perioden, men vil fortsatt holde seg på et meget høyt nivå. Ledigheten i Spania er 23,9 prosent.

For OECD under ett forventer arbeidskraftundersøkelsen Employment Outlook 2014 at arbeidsledigheten vil synke litt i løpet av de neste 18 månedene, fra 7,4 prosent i midten av 2014 til 7,1 prosent ved utgangen av 2015.

“Beslutningstakere bør prioritere arbeidet med å hjelpe langtidsledige tilbake til arbeid, både gjennom mer individuell bistand i jobbsøking og opplæringprogrammer, konkluderer OECD.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter